Indvielse af Mimersparken

Indvielse af Mimersparken

Mimersparken på Nørrebro er nu indviet. Hermed Christina Møllers reportage fra indvielsen.

Onsdag d. 3. oktober blev Mimersparken på Nørrebro indviet.
Siden januar i år har gravemaskiner og entreprenører arbejdet på højtryk for at få parken færdig til indvielsen. Til trods for dette bærer parken på denne regnfulde onsdag stadig præg af at være ufærdig. Flere arealer er endnu ikke beplantet med græs, og flere hegn fra byggeprocessen indrammer stadig flere af parkens arealer, hvilket giver indtrykket af, at besøgende kun er tilladt adgang til begrænsede dele af parken.


Grundet parkens store areal, var der dog stadig plads til alle de beboere og udefrakommende, der var mødt op for at deltage i de arrangerede aktiviteter. En skare af tilskuere stod langs hegnene og heppede på dem, der havde meldt sig til fodboldturneringen på parkens to nye fodboldbaner. Begejstringen var ikke uden grund, der var FCK-billetter i vente til vinderne. En masse børn var samlet foran scenen, hvor Topgunn og Raske Penge spillede, mens andre stod i kø for at købe en shawarma i en af de boder, der var sat op i anledning af dagen.
Umiddelbart bag boderne vovede forbipasserende sig ud på de opsatte parkour- og slacklinebaner, hvor den akrobatiske kunnen blev testet med råd fra fremmødte instruktører. Et andet sted i parken havde forældre mulighed for at mødes over en kop kaffe, mens deres børn lavede snobrød og klatrede på det nyopsatte legestativ.

Udover ovennævnte byder parken bl.a. på rullehockey, basket, klatrevæg, bordtennis og fitnessredskaber. Parken er placeret på det gamle DSB-areal mellem Nørrebro station og Tagensvej og er et led i samarbejdet mellem Københavns Kommune og Realdania om at forskønne og forny kvarteret omkring Mimersgade. Således er Mimersparken et supplement til Superkilen, og de to områder danner nu tilsammen en fysisk ramme omkring Mjølnerparken. Parkens rammer danner et stort potentiale for fysisk aktivitet og udfoldelser i udemiljøet.
Og som Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, udtrykker det, har visionen da også været at "give bedre rammer til livet på Nørrebro og på samme tid sikre, at Nørrebro bliver ved med at være Nørrebro. Før var området ved Mimersparken et af byens ikke-steder, som hverken var særlig rart at se eller være på. Nu er området i den grad blevet et sted med masser af plads og mulighed for at udfolde sig og være sammen. Jeg er sikker på, Mimersparken bliver et nyt populært sted på Nørrebro, og at rigtig mange kommer til at bruge det – både til hverdag, og når der skal festes”.


Parken skal således, i samspil med Superkilen og den nyrenoverede Nørrebrohal, skabe grundlag for et mere synligt og aktivt hverdagsliv i området omkring Mimerskvarteret. Derudover skal områdefornyelsen fungere som springbræt til mere kontakt mellem beboere internt, men ligeledes åbne området for udefrakommende. Mimersparkens nærhed til hhv. Nørrebro- og Bispebjerg station vil f.eks. gøre adgangen til området let tilgængeligt, selv hvis man kommer langvejs fra. Superkilens funktion som grøn cykelsti danner allerede grundlaget for mere kontakt med beboere fra det øvrige København, idet mange hver dag lægger deres vej forbi i forbindelse med den daglige transport.

 

Fakta:

Landskabsarkitekt: Peter Holst Arkitektur & Landskab og Thing & Brandt Landskab
Bygherre: Københavns Kommune og Realdania
Sted: Borgmestervangen 11, 2200 København N
Udsmykning: Lars Pedersen
Ingeniør: Moe & Brødsgaard