Har I allerede solgt Vesterport?

Har I allerede solgt Vesterport?

  • Vesterport Station. Foto: Karen Mardahl CC BY-SA 2.0
Sentimentalitet overfor Palads bør ikke spænde ben for et så stort udviklingsprojekt som det foreslåede omkring banegraven ved Vesterport. At forslaget møder modstand er dog alligevel kun rimeligt.

Når offentligheden over natten præsenteres for visualiseringer af en fremtid der ser ud som var den allerede bygget, og når en enstemmig borgerrepræsentation uden videre spørgsmål vender tomlen op. Så er det forventeligt og berettiget med en reaktion fra offentligheden.

Desværre er argumenter og modstand præget af misforståelser og fejlinformationer, hvilket er typisk for instinktive reaktioner. Det har givet en uheldig opposition mellem en forurettet befolkning og hovedrystende politikere. Et dårligt udgangspunkt for dialog om så stort et anlægsprojekt. Både for bygherren, politikerne og for byens borgere.

En problematisk stor del af reaktionen mod fremtidsplanerne er blevet kanaliseret over i et forsvar for den eksisterende Palads-bygning.

Det gælder den folkelige modstand, hvor referencer til fx det første kys i pastelfarvernes skær bliver brugt som argument mod nedrivning. Men det gælder også aktører i eller på kanten af det professionelle kulturarvsmiljø, som modsætter sig nedrivning ud fra generelle betragtninger.

Sidstnævnte må være varsomme, når man blander sig i så politiske sager som denne. Det går ikke at råbe kulturarv uden skelen til konsekvenser ved bevaring og realistiske udsigter.

Bygningen er ikonisk og betyder noget for en masse mennesker, og det er i sig selv grund til at være varsom. Men frem for en bevaringsdiskurs bør argumentationen omhandle en rimelig demokratisering af planerne, hvor muligheder og faldgruber belyses.

En langt mere inkluderende og offentlig proces må igangsættes for at afklare hvilke kvaliteter der bør bevares, og hvilke der bør sløjfes for bedre udsigter.

Spørgsmålet om hvorvidt de udskældte banegrave virkelig udelukkende er et onde er ikke tilstrækkeligt afsøgt. Selv har jeg i høj grad samme nysgerrighed som de børnehavebørn, der kravler op på gelændere for at få et kig ned til de forbikørende tog. Og hvor meget rarere er det ikke med ti minutters ventetid med kig til himlen på Vesterport end ved kystbanen på Nørreport?

Mange andre forhold med store konsekvenser burde ligeledes afklares i et mere åbent forløb. Hvor stor bebyggelsesprocent er rimelig? Hvordan håndteres trafikomlægningen? Hvad bør være offentligt tilgængeligt? Alt sammen centrale spørgsmål der i al rimelighed må involvere en offentlig dialog. Med så store afvigelser fra kommuneplanen som der er lagt op til, bør rådhuset ikke egenrådigt dispensere.

En åben konkurrence uden snævre programkrav vil være på sin plads til afsøgning af potentialer for Vesterport.

På kommunens hjemmeside kan man nu læse at forvaltningen og bygherren skal samarbejde om at udvikle projektet. Det lyder jo ikke videre åbent og inkluderende. Et foreløbigt samtykke fra Borgerrepræsentationen bør i denne sag langt fra de facto være en tilladelse til så omfattende forandringer af vores allesammens by.

Morten Birk Jørgensen

Add new comment