Ud og se på huse!

Ud og se på huse!

Den 11. juni er det kommende nummer af Arkitekten på gaden, og i postkassen. Det handler om ny dansk arkitektur. Vi har talt med arkitekterne om arkitektoniske ledemotiver, vilkår og processer og sendt folk i marken for at vurdere værkerne. Herunder bringer vi en lille forpremiere på, hvad du finder i bladet.


Portræt af tegnestuen Cornelius + Vöge. 

Foto: Søren Harder Nielsen

Med spansk inspiration i rygsækken og vilje til at følge idéerne til dørs tegner arkitektparret Nanna Vöge og Dan Cornelius sig for en ambitiøs og grundig arkitektur. Tegnestuen har bygget en del enfamiliehuse, primært på Sjælland. De har fornylig afsluttet deres første større byggeri, Nordatlantisk Hus i Odense og er nu i gang med projekteringen af Hatlehol Kirke ved Ålesund i Norge. Dan Cornelius fortæller bl.a. om projektet:

"Vi er på en lidt afsondret del af Vestkysten af Norge. Her bygger man på en anden måde end herhjemme, der er det in situ støbt beton, fordi de store afstande simpelthen umuliggør elementbyggeri. Det gælder alle dele, også tagene, kirketårnet, ovenlysene og lofterne. Det betyder at vi har en utrolig høj detaljeringsgrad undersøgelses- og tegningsmæssigt. Vi har lavet opstalter af samtlige vægge for at have styr på forskallingspladernes møder."

 Interview med Claus Pryds

Foto: Claus Pryds

Claus Pryds markerede sig i første omgang som vinder af konkurrencerne om Naturhistorisk Museum. Nu står hans første byggede projekt færdigt, et hus til kræftrådgivningen Livsrum i Herning. Kræftens Bekæmpelse og Realdania står bag syv nye kræftrådgivninger, Livsrum, rundt om i landet, med inspiration fra de britiske Maggie-centre. I begge sammenhænge er det en væsentlig pointe at rådgivningerne rumligt og arkitektonisk adskiller sig fra sygehuse. Men hvor man ved byggeriet af Maggie-centrene udsøger sig stjernearkitekter, som får i opdrag at skabe bygninger med en ikonagtig status i byen, blev der til det danske projekt prækvalificeret et antal unge arkitekter under 40. Vi har talt med Claus Pryds om projektet. 

At gøre lyset synligt gennem materialet…

Foto: Kjeld Vindum

Kjeld Vindum anmelder ikke Dorte Mandrup og JJW's idrætshus og daginstitution i Sydhavnen: 

"Dette er ikke en anmeldelse. Der tages ikke stilling til den omhandlede bygnings interiør og ej heller til dens måde at fungere på. Fokus er på dens virkning som bygning i forhold til vores umiddelbare visuelle oplevelse, vores perception af den. En virkning som den udfolder i en grad som er sjælden i nyere dansk arkitektur, men som forbinder den med en 40 år gammel fabrik i Kokkedal. Bygningen er Haveje i Københavns Sydhavn."

Da troen gik indenfor

Foto: Kristine Holten Andersen

Martin Keiding har talt med Kristine Jensen, der sammen med Ingvar Cronhammer er ophavskvinde til et stort landskabs- og formidlingsprojekt ved monumenterne i Jelling. Hun fortæller bl.a.:

"Vi peger på ét lag af de fortællinger, der er. Der er fx også bronzealderhøje i området. Det er et palimpsest, og der har også at gøre med spolie-begrebet, altså det at man altid har hæftet sine meritter op på fortiden. Fx obeliskerne der er taget med fra Ægypten til Rom som krigsbytte og de græske søjler, der blev de første piller i kirkerne. Man har jo også bygget lag oven på bronzealderhøje, og man bruger som Harald Blåtand også en høj, selv om man er på vej videre og skifter tro. Nu bliver kirken centrum. Fra da af foreskriver troen, at man går indenfor. 

Det religiøse rum går fra landskabet til bygningen!

Med den arkæologiske eftersøgning har man muligvis hele tiden forventet at finde et stort interiør, eller i det mindste et rum ’indenfor’. Det man finder, er et så stort rum, at det garanteret altid har været ’udendørs’. Men man går jo altid ud og søger med de øjne, man har i nutiden. Noget af det, jeg finder så interessant ved Jelling nu, er hvordan den geometri af gader og huse, som er vores virkelighed, møder en anden geometri, fra en tid, da rumfornemmelsen var en anden.