News

Hvem er Asterios Polyp? Han var arkitekt, professor, forfatter, ægtemand – men alt det er forbi, nu da han er fyldt halvtreds. Han er blevet en skygge af sig selv, men en stormfuld nat og et lynnedslag sender ham ud på en skæbnesvanger rejse. Sådan er historien i den amerikanske grafiske roman med titlen "Asterios polyp". Den er nu udkommet på dansk på forlaget Aben Maler. Den amerikanske originaludgave vandt L.A.

”Arkitekturimport” er en udstilling med masser af æstetiske indslag i kraft af de mange iøjnefaldende bygninger, der repræsenteres i salene på Nasjonalgalleriet. Men det er ingen uskyldig udstilling. Eva Madsvig håber, den vil appellere til debat både i arkitektstanden og hos de ikke-arkitektfaglige museumsgæster. Fører øget globalisering til en arkitektonisk ensretning? Er Norge mere imødekommende end andre europæiske lande, når det kommer til at invitere udenlandske tegnestuer indenfor? Det er et par af de spørgsmål, udstillingen stiller.        

Catherine Aitken har tilbragt de seneste måneder i Danmark - på Christianshavn, i Statens Værksteder for Kunst i Gammel Dok Pakhus. Arbejdsopholdet var en del af prisen, hun vandt i august, da hun med projektet "Fade" blev udpeget som vinder af konkurrencen "Time to design". Foruden opholdet består prisen af 50.000 kr.

Af Christa Maria Elnegaard

”Det har i lang tid været en drøm for os at udstille her på Thorvaldsens Museum, et af byens ældste og fineste rum.”

M/F Ærøskøbing er bygget i 1998, men ligner ikke længere sig selv. 
Kunstnerduoen Randi & Katrine har bemalet færgens ydre, og det flydende kunstværk bliver indviet i morgen lørdag kl. 15 på Ærøskøbing Havn. Færge-arbejdet er et af vinderprojekterne i DRs konkurrence ”Vores Kunst”.

Amerikanske LAGI har netop været på besøg i Danmark, hvor IT-Universitetet lagde rum til workshoppen ”Renewable Energy and Art”. Workshoppens hensigt var at undersøge muligheden for at få LAGI til Danmark.

Den 24. oktober modtager Marianne Levinsen Dreyers Fonds Hæderspris 2012 på 400.000 kr. - for sine “oplevelsesrige og indlevede arbejder med landskab og byrum”

Onsdag d. 3. oktober blev Mimersparken på Nørrebro indviet.
Siden januar i år har gravemaskiner og entreprenører arbejdet på højtryk for at få parken færdig til indvielsen. Til trods for dette bærer parken på denne regnfulde onsdag stadig præg af at være ufærdig. Flere arealer er endnu ikke beplantet med græs, og flere hegn fra byggeprocessen indrammer stadig flere af parkens arealer, hvilket giver indtrykket af, at besøgende kun er tilladt adgang til begrænsede dele af parken.

Scenen er sat – et idrætscenter i Svendborg. Et velfærdssymbol fra 1969, dengang tankerne kredsede om lighed, retfærdighed og det gode liv for alle. Hallen dannede i dagene d. 4.-5. oktober ramme for det årlige byplanmøde, hvor planlæggere fra hele landet samles for at diskutere relevante problemstillinger og udfordringer.

 

Bilbao og Barcelona har haft succes med spektakulær arkitektur og byplanlægning - hvorfor skulle det være et problem?

Pages