News

Forfatteren Pablo Llambías indlæg på landskabssymposiet "Udfordringer af Danmarkskortet" fortæller om en rejse Steensen i Blichers fodspor: om Kjellerup en regnvåd tirsdag, trygheden i grimheden og det omstridte landskabelige fælleseje i de danske strande. Læs det i det nye nummer af Landskab, eller lige her.
"København i morgen" er temaet for det netop udkomne nummer af Arkitekten. Vi ser på boligbyggeri-projekter på vej med udgangspunkt i en udstilling på KADK. Suppleret bliver der med fotografier fra de overgangsområder, som venter på det nye. Hel- og halvforladte industriområder, havneområder og andre åbne felter i byen bliver København af i morgen.
SYSTEMERNES KOMBINATORIK. Det er en grundlæggende arkitektonisk oplevelse, at banens dynamik smitter af på det rum, alle færdes i. Arkitekt MAA og lektor ved KADK Finn Selmer anmeldte den nye cykel- og atletikarena i Odense i Arkitekten 03-2015.
Med opstillingen af flere hundrede enorme vindmøller står vi over for en af de største ændringer af oplevelsen af det danske landskab nogensinde, og alligevel er der alt for lidt fokus på æstetik og trivsel. Akademiraadets Landskabsudvalg efterlyste i Arkitekten 03-2015 en mere åben debat om, hvordan vindenergien bedst indpasses på danmarkskortet.
Landskabs redaktionsudvalg var i september 2014 på studietur i Oslo. Med en fælles skandinavisk indsats er det blevet til et udvidet nummer af Landskab. I Oslo er der massiv opgang – ambitionerne er høje, og mange tegnestuer, norske som nordiske, er i gang med store projekter. Landskab 02-2015 er netop udkommet.
Arkitekt og grafisk designer på Arkitektens Forlag Adrian Täckman introducerer i Arkitekten 04-2015 til en dansk arkitekt, som i begyndelsen af det 20. århundrede satte kreativ strøm på den internationale funktionalisme. Knud Lønberg-Holm er kun sparsomt bemærket i dansk arkitekturhistorie, men ledede bl.a. CIAM, USA sammen med Richard Neutra ...
Inden for de seneste måneder er der kommet nye ansigter i spidsen for flere af fagets organisationer. Hvordan ser de det felt, de er trådt ind i på ledende poster? Martin Keiding har talt med Jesper Pagh, der tiltræder som direktør for Akademisk Arkitektforening 1. april, Christian Bason, direktør for Dansk Design Center, og Danske Arkitektvirksomheders direktør, Lene Espersen. Få en forsmag her og læs mere i Arkitekten 04-2015.
Rundt om i landet bebudes kirkelukninger i stadig større antal, alt imens det diskuteres, hvorvidt og hvordan en konvertering til andre formål kan foregå. Kirken har grundet sin historiske tyngde stor kulturel værdi, som i sig selv gør debatten følsom. Derfor vækker det opsigt, når der i Statsfængslet Renbæk nyopføres en kirke, eller mere præcist en hybrid mellem en kirke og et multihus. Entasis er arkitekterne bag, Mo Michelsen Stochholm Krag anmelder.
Museum for kunst i det offentlige rum i Køge, kaldet KØS, har fået en ny forplads skabt af billedkunstneren Ann Lislegaard i samarbejde med landskabsarkitekten Sophie Sahlqvist. Læs bl.a. anmeldelse af Steen Høyer i Landskab 01-2015, der udkommer 13. februar.
Råhuset til Panum Instituttets Mærsk Bygning står i fuld højde, og kobberfacaden vokser mod toppen. 2.245 kobbervinger forener arkitektur, teknik og bæredygtighed. Vi var på byggepladsbesøg og fortæller om projektet i BYG 01-2015, der udkommer sammen med Arkitekten.