Publication pages

Mayor’s League

Publiceret af Filskov mandag apr 28, 2014 klokken 14:29

Tidens vigtigste beslutninger om vækst og velfærd træffes ikke længere i de nationalstatslige demokratier. De største storbyregioner er ved at løsrive sig fra hjemstavnen for i stedet at indgå i globale netværk. Udfordringen bliver at forme udviklingen til det fælles bedste.

Verdens 100 største byregioner skaber i dag næsten halvdelen af klodens økonomiske værdier. De næste 500 største byer bidrager med mere end halvdelen af resten. Koncentrationen af velstand er ved at skabe en tidsalder domineret af by-stater, der i stigende grad bindes tættere sammen i netværk på tværs af grænser. Mens de gamle stormagters klub, G8, er ved at smuldre – som en reaktion på Ruslands invasion af Krim – vinder sammenslutninger som f.eks. C40 Cities Climate Leadership Group frem, og viser vejen fremad for at finde praktiske løsninger på aktuelle borgerbekymringer. 

I dag skal handlekraften til at finde den rette balance mellem fortsat vækst, bæredygtighed og social sammenhængskraft således findes blandt de nye super-borgmestre, der formår at formulere klare strategiske mål for deres storbyers udvikling, og evner at sætte et hold af kompetente medarbejdere, som kan realisere de konkrete projekter.

Den afgørende forklaring på, at en række storbyer på én og samme tid skaber øget vækst og større trivsel blandt borgerne, hedder strategisk byledelse. Evnen til at formulere og realisere strategiske mål for byudvikling er således én af de vigtigste faktorer bag udviklingen af fremtidens velfærdssamfund – og temaet for dette tredje nummer af Twentyfirst.

I rivaliseringen mellem klodens storbyer er målrettet beslutningskraft dog langt fra nok. Som den danske byplanlægningsguru Jan Gehl pointerer i interviewet længere inde i magasinet, er fremtidens mest succesfulde bysamfund præget af, at “the city planning comes from the citizens”. Kun de borgmestre, der formår at medforme udviklingen lydhørt efter borgernes ønsker og drømme, vil kunne gøre sig håb om at kvalificere sig til byernes Major League her i det 21. århundrede.

Sanne Wall-Gremstrup, editor-in-chief