Publication pages

Om Nordic

Nordic Journal of Architecture er et fællesnordisk initiativ, det hidtil mest ambitiøse indenfor sit felt. Tidsskriftet udgives af Arkitektens Forlag, i samarbejde med og støttet af de nordiske arkitektskoler gennem deres fælles Nordic Academy of Architecture. Det har til hensigt at stimulere de nordiske forskermiljøers arbejde inden for arkitektur, design og beslægtede områder og samtidig styrke det internationale kendskab til denne forskning. Nordic er på denne måde et forum for arkitekturforskning, men forstår sig også som en platform for udveksling mellem forskningen, arkitekturens og designfagets praksis og samfundet i bredere forstand.

I Nordic flankeres de egentlige forskningsbidrag i hvert nummer af refleksioner over og analyser af udvalgte projekter. Disse hentes både fra feltets aktuelle, anvendte og teoretiske praksis samt ”genbesøgelser” af ældre værker. Derudover lægges vægt på anmeldelser af feltets centrale udgivelser.

Tidsskriftet er baseret på blind-peer-review og overholder Styrelsen for forskning og innovations definition på fagfællebedømmelse. Bedømmelsen foretages således altid inden udgivelsen og mindst én ekstern, forskningskyndig bedømmer indgår i arbejdet. Bedømmelsen forholder sig til manuskripternes originalitet og videnskabelige kvalitet. 

Nordic redigeres af skiftende redaktører, udpeget i samarbejde med de nordiske Arkitektskoler.

Nordic udkommer 2 gange årligt. Tidsskriftet er engelsksproget. Abonnementer og enkeltnumre kan bestilles på www.arkfo.dk/shopeller ved henvendelse til Arkitektens Forlag, e-mail: eksp@arkfo.dk, tlf.32 83 69 70