Publication pages

Blåt og eventyrligt

Publiceret af Helene Helligsøe søndag jun 19, 2016 klokken 09:09

I Norden er der en lang og god tradition for samarbejde mellem landskabsarkitektforeningerne i Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark. Årligt holdes nordiske bestyrelsesmøder, og stort set hvert andet år er der siden 1930’erne afholdt nordiske kongresser.

Sidste nordiske kongres i Danmark var Roadtrip 2011, arrangereret som en bustur med forelæsninger og projektbesøg lagt på en linje tværs over Danmark fra København til Ribe. Turen med den rullende karavane var storslået og huskes som fagligt opløftende og en socialt sammenkittende oplevelse. Roadtrip 2011 blev til temanummeret LANDSKAB 8-2011.

Her i september 2016 – i forbindelse med, at Danske Landskabsarkitekter kan fejre foreningens 85-års jubilæum, afholdes igen nordisk kongres, denne gang som en 1-dags cirkulær sejltur i Københavns Havn – med forelæsninger og landgang ved udvalgte steder. Dagen afsluttes med en 85-års fødselsdagsfest. Indlæggene vil omhandle synspunkter på og diskussion af byen nu og i fremtiden, herunder tilgængelighed til havnen, byliv for brugere og borgere, havnens biologiske potentiale og klimasikring. Sejlruten er lagt som en god cruise fra syd til nord og fra den ene bred til den anden. Vi passerer Teglholmen, Frederiksholmsløbet, Belvedere- og Teglholmskanalen, Nokken, Slusen, Ny Havnestad og Bryggen, Havneparken og Havnebadet, ’Bloks’, Frederiksholm Kanal, Skuespilhuset og Skt. Annæ Plads, Amerikakaj, Nordhavnen og den kilometerlange krydstogtterminal.

Som det fremgår ovenfor, interesserer landskabsarkitekter sig i høj grad for byplanlægning og byudvikling. Og landskabsarkitekter gør indsigelser, når samme byudvikling ser ud til at decimere den eksisterende bys kvaliteter og ødelægge værdifulde, omend nedslidte områder, fremfor at skabe bedre by ved at inkorporere områder med selvgroethed og autenticitet.

DL’s formand Susanne Renée Grunkin har tidligere i indlægget Byen møder vandet, byforandring forholdt sig kritisk til udviklingsplanerne for Aarhus’ bynære havnearealer. I dette nummer replicerer byens stadsarkitekt Stephen Willacy og forklarer byens planer.

I artiklen om Københavns skyline spørger Liv Oustrup kritisk til de mange nye højhuse. Qua sin ansættelse i Slots- og Kulturstyrelsen har hun formuleret høringssvar om udviklingen af Carlsberg-området. Indsigelserne har haft betydning for planlægningsarbejdet, og de kommende tårne er rykket, så de er kommet væk fra sigtelinjen, der følger Norske Allé i Søndermarken. Men Liv Oustrups interesse angår hele Københavns skyline. Hun efterlyser, om der er andre, der tænker som hende: ’At Københavns nye bydele ikke kun ændrer oplevelsen af den del af byen, hvor de rent faktisk ligger, men at der bygges så højt, at disse nye bygninger ændrer hele byens skyline’. Og spørger til, hvad det er for byrum, der efterlades mellem husene: ’Måske kan der tages større grad af hensyn til både nye og gamle bygningers egenart og udtryk, og måske kan der ske en form for fastholdelse af den kontekst, som de gamle bygninger er tænkt i.’

Landskabsarkitekternes generelle modvilje mod regeringen ønske om bebyggelse langs kysterne og i det åbne land har tidligere været diskuteret her i bladet. Nu præsenteres ét projekt af de ti undtagelser i Naturstyrelsens forsøgsordning for kyst- og naturturisme vedr. kystbeskyttelseslinjen. Marco Berenthz fra tegnestuen Norrøn viser 1. præmieforslaget Det blå plateau, som i marts 2016 blev valgt til Blåvand ved Vesterhavet. Det vindende projekt vil givet skabe en destination, som både er følsomt indpasset og samtidig bliver en oplevelse, der er vestkysten værdig. Men uanset hvor enkelt og smukt anlægget vil blive udført og integreret i omgivelserne, fjerner det dog ikke den absolutte modvilje, jeg har imod bebyggelse langs kysterne.

Anderledes ubekymret kan man boltre sig, hvor udgangspunktet ikke besidder store eksisterende kvaliteter. Her kan noget smukt og eventyrligt tilføjes, så der opstår nye og dejlige steder i byen. Tegnestuen MASU planning præsenterer to af deres aktuelle arbejder. Det ene er haveanlægget til et nyt H.C. Andersen-museum og -have i Odense, hvor et slyngende, labyrintisk forløb af kurvende hækformer skal blive til et eventyrligt univers og illustrere den komplekse og flertydige verden i H.C. Andersens historier. Det andet arbejde er en nyanlagt plads foran det nye Roskilde Museum – med vandrende, vandbassin og Bjørn Nørgaards skulptur ’Ragnarok’. Et lille sted med egen identitet, der indgår som del af Roskilde Kommunes byudviklingsstrategi, hvor en serie af forbundne pladser af kulturel og historisk betydning skal danne et sammenhængende kulturstrøg.

Blåt og eventyrligt i det lille Danmark. Hvordan medvirker vi et til et også blåt og forhåbentlig i fremtiden også eventyrligt København? Det drøftes på Nordisk Kongres 16. september 2016. Ses vi? Annemarie Lund.

 

Om landskab

LANDSKAB er et nordisk tidsskrift for landskabsarkitektur og havekunst, landskabsplanlægning og urbanisme. LANDSKAB informerer, inspirerer, er meningsdannende og er den historiske dokumentation om nordisk landskabsarkitektur.
Emnemæssigt veksles mellem tematisk tilrettelagte numre og blandede numre. Der præsenteres projekter inden for landskabsarkitektur, både nye som ældre renoverede anlæg og overvejende i Norden. 

LANDSKAB orienterer også om international landskabsarkitektur, aktuelle konkurrencer, bringer portrætinterviews, debat, bogomtaler, kommentarer.
Desuden præsenteres forskning inden for faget samt ph.d.- og afgangsprojekter fra landskabsarkitektuddannelserne ved arkitektskolerne. Rigt illustreret og vel layoutet, med engelsk summary og engelske billedtekster.

LANDSKAB henvender sig til have- og landskabsarkitekter, by- og landskabsplanlæggere, bydesignere, arkitekter, økologer, geografer, kunstnere; alle i den offentlige og private sektor, i uddannelse eller forskning med interesse for udformning af landskaber og byer.

LANDSKAB er et nordisk tidsskrift for landskabsarkitektur. Det udgives af Danske Landskabsarkitekter i samarbejde med Arkitektens Forlag.
Redaktionsudvalg: Jacob Fischer (fmd.), Thomas Juel Clemmensen, Bjørn Ginman, Charlotte Horn, Anne Refshauge, Lulu Salto Stephensen, Martin Theill Johansen (suppl.).
Nordisk repræsentation: Malin Blomqvist, Finland; Ulla R. Pedersen, Island; Nina Marie Andersen og Anne Tibballs, Norge; Camilla Anderson, Sverige.

LANDSKAB startede i 1920 som tidsskriftet HAVEKUNST; fra 1969-80 hed det LANDSKAP. LANDSKAB udgives 8 gange om året, omfang ca. 32 sider pr. nr., ca. 80 farveillustrationer, format 22,8 x 30,8 cm
Artikler, indlæg: Potentielle skribenter er meget velkomne til at kontakte redaktionen inden indsendelse af artikler, debatindlæg m.m. på landskab@arkfo.dk