Publication pages

Leder: Nye byrum i København II

Publiceret af Tom Hermansen tirsdag dec 18, 2012 klokken 14:45

De to interviews i dette nummer af Arkitektur DK repræsen­terer divergerende syn på byens offentlige rum. Arkitekten og byforskeren Jan Gehl er kendt for sin kamp for den menneskelige dimension i byplanlægningen og argumenterer i magasinets første interview for, at København via kløgtig strategisk planlægning har gjort byens rum til rekreative oaser, hvor vi færdes trygt, og hvor vi mødes og drikker kaffe. I magasinets andet interview anerkender billedhuggeren Morten Stræde Københavns vedholdende arbejde med at prioritere byens offentlige rum, men han mener også, at det nye byliv har nogle slagsider. Han frygter således, at vi er ved at hygge os i søvn med kaffekoppen i hånden i alle de nye rekreative byrum.

De seneste 10-15 år er hovedstaden blevet beriget med adskillige nye byrum og pladser. Det er i byens rum, at mennesker – lokale og gæster – møder hinanden og forhandler om byens identitet. Sociologen Sharon Zukin taler om, at de offentlige byrum er “vinduer til byens sjæl”.
At Københavns Kommune har forstået væsentligheden af et godt byliv, betyder imidlertid ikke, at vi skal undlade at diskutere kvaliteten i de nye byrum og de kommunale strategier, der ligger bag.
Det er derfor, vi i dette og i det foregående nummer af Arkitektur DK har valgt at beskrive og bedømme en række af Københavns nye byrum. Sidst skrev vi om Indre By, Østerbro og Vesterbro, og i dette magasin handler det om Nørrebro/NV, Amager og Frederiksberg. Indledningsvist inkluderer vi atter en matrix, hvor læseren kan danne sig et overblik over de pladser, vi gennemgår.

Vi har også i dette nummer sendt forfatteren Gerd Laugesen ud for at indfange stemningen i de forskellige bydele, hvor hun bl.a. møder blishøns, der diskuterer i Peblinge Sø, en trofast dalmatiner i Amager Strandpark og to små røde træsko i en døråbning tæt på Amagerbrogade.

Om vi formår at få greb om sjælen i København, må læserne bedømme, men det er i al fald vores håb, at disse to magasiner vil stimulere en kritisk debat om byens rum og inspirere til at bruge byen mere. swg

Om arkitektur dk

Arkitektur DK giver et billedrigt og kompetent overblik over det bedste og nyeste i dansk arkitektur. Nyopførte bygninger præsenteres med professionelle arkitekturfotografier, opdaterede tegninger samt faktuelle oplysninger om bygherre, entreprenører og leverandører. Hertil kommer artikler skrevet af sagkyndige forfattere samt interviews med de involverede parter. Emner og temaer varierer i forhold til aktualitet og faglig relevans. Som abonnent får man derfor et bredt og dybdegående indblik i dansk arkitektur.

Arkitektur DK er et uafhængigt, abonnements- og annoncebaseret tidsskrift.

Arkitektur DK udkommer seks gange om året på dansk og engelsk.