Publication pages

MERE GANG- OG CYKELBRO!

Publiceret af onsdag maj 11, 2016 klokken 09:28

Et vigtigt element i det stærkt forbedrede projekt til et nyt IKEA-varehus ved Kalvebod Brygge vest i København er den hævede, gennemgående promenadepark. Promenaden, som i realiteten begynder ved foden af SEB bank, har hele tiden været en del af planerne og er i det aktuelle projektforslag brugt som formgenererende element; bygningselementer og park slynger sig sammen helt frem til og hen over vejbanen ved Dybbølsbro.

Syd for broen virker det anviste byprospekt, to boligtårne og et kontorkompleks, mere uforløst; som endnu en gang hjem- løse kommoder, der tilfældigt finder sammen på et par ledige grunde i den store by.

Der må fokuseres endnu mere på, i hvilken grad og på hvilken måde dette store udviklingsområde giver byens borgere noget igen, som det giver mening at bruge i byens flow.

Langs kajkanten bag Kalvebod Brygge øst, som alle elsker at hade, løber fx en offentlig tilgængelig havnepromenade; fra Fisketorvet i syd og foreløbig frem til Julien de Smedts elegante Kalvebod-bølge ved Langebro. Denne promenade bruges alt for lidt, primært fordi den er skjult bag en stribe kontorer, uden offentlige gennembrydninger af nævneværdig betydning.

En tværgående gang- og cykelbro hen over den firesporede, stærkt trafikerede vejbane mellem det nye IKEA–område og havnen ville ændre på det forhold og sikre, at byrummene i højere grad kommer til at indgå i en rute på vej gennem byen.

Københavns Kommune havde allerede denne idé på banen, da man fremlagde udviklingsmulighederne for den Hvide Kødby i 2005, hvori den nu nedrevne Kulbro (th. nederst på ovenstående illustration) over baneterrænet indgik som et potentiale i en ny forbindelse mellem Vesterbro og havnen.

Så det er bare at genoptage det fine projekt, nu hvor byen igen er blevet rig.

MK 

Om arkitekten

Arkitekten er Danmarks vigtigste fagblad for arkitektur. Det behandler fagområdet bredt, fra byplanlægning til design, og har som intention at se arkitekturen og formgivningen i sammenhæng med den samfundsmæssige udvikling og på den baggrund diskutere fagets betingelser og arkitekternes muligheder for at højne kvaliteten i det fysiske miljø: Husene, byerne, landskabet og de ting vi omgiver os med.

Arkitekten distribueres til Akademisk Arkitektforenings, Arkitektforbundets og Danske Arkitektvirksomheders medlemmer og sælges ellers fortrinsvis i abonnement. Det læses af stort set alle arkitekter, mange fra tilstødende fagområder og særligt interesserede i det hele taget. Arkitekten udkommer 12 gange om året i et oplag på ca. 9000.