Publication pages

VEND BØTTEN

Publiceret af onsdag jun 1, 2016 klokken 15:21

Nybyggeriet i Aarhus Havn, som det ses på ovenstående foto optaget i april 2016, er tid- og stedløst på samme måde som blokke og facader i Singapore, Malaga eller Ørestad. Et meget stort containerskib er stødt på grund ud for en ældre havneby med tårne og spir og tage med tegl.

Det kunne sikkert have været værre. Men hvorfor er det ikke meget bedre? Egentlig!

Sangen om nyuddannede arkitekter, der intet kan, når de kommer ud på de benhårde tegnestuer, har lydt, siden ruder konge var knægt, og man må spørge:

Skulle et dårligt arkitekturprojekt kunne forklares med, at partnerne i firma X sådan lige havde overladt ansvaret for at tegne og opføre fx 10.000 kubikmeter Y til en nyudklækket arkitekt, og at det var derfor, det blev så åndløst og kedsommeligt?

Lidt skarpt vinklet er flertallet af afgangsprojekterne fra landets arkitektskoler på et højere arkitektonisk niveau end det, der bygges i Danmark. Eller omvendt: En pæn del af det, der bygges, ville aldrig have fået afgang fra en arkitektskole.

Rammevilkårene for byggeriet forringes på flere områder. På www.arkfo.dk kan du læse arkitekt Sara Ettrups debatindlæg fra Politiken (04.04.16), hvor hun udtrykker bekymring for Københavns Kommunes planer om at udbyde byggeri af fx dag- og kulturinstitutioner som fireårige rammeaftaler med en fast totalentreprenør for bord- enden.

Hovedparten af byggeriet i København har nemlig hidtil været udbudt enkeltvist, først til arkitekt og ingeniør og efter endt projektering til en hovedentreprenør, skriver Økonomiforvaltningen; og det har været dyrt både for kommunen og for leveran- dørerne, hvis store antal har gjort det vanskeligt at realisere potentielle fordele ved stordrift.

Lad os nu få vendt bøtten, både hvad angår tilbageerobring af de tabte domæner i byggemaskinen og med hensyn til manglen på kreativitet og selvkritik i faget.

MK 

Om arkitekten

Arkitekten er Danmarks vigtigste fagblad for arkitektur. Det behandler fagområdet bredt, fra byplanlægning til design, og har som intention at se arkitekturen og formgivningen i sammenhæng med den samfundsmæssige udvikling og på den baggrund diskutere fagets betingelser og arkitekternes muligheder for at højne kvaliteten i det fysiske miljø: Husene, byerne, landskabet og de ting vi omgiver os med.

Arkitekten distribueres til Akademisk Arkitektforenings, Arkitektforbundets og Danske Arkitektvirksomheders medlemmer og sælges ellers fortrinsvis i abonnement. Det læses af stort set alle arkitekter, mange fra tilstødende fagområder og særligt interesserede i det hele taget. Arkitekten udkommer 12 gange om året i et oplag på ca. 9000.