Publication pages

FÆDRELANDET FOLKET ELLER FORMUEN?

Publiceret af onsdag aug 31, 2016 klokken 12:25

Lige nu udstiller Carlsberg Byen A/S sin nære fremtid i form af store renderinger på plankeværker rundt om nybyggeri og nedrivninger. Men det er ikke kun det kom- mende, vi ser på; Carlsberg Station er netop indviet, og et boligtårn på 30 etager rejser sig over Professionshøjskolen UCCs campus på 82.000 kvadratmeter. Mange andre bygninger går snart ‘i jorden’, og om nogle få år vil det gamle bryggeri på Valby Bakke ikke være til at kende igen.

De to kompromisløse mæcener J.C. Jacobsen og sønnen Carl Jacobsen byggede deres verdensberømte imperium over en periode på omtrent 60 år, med de bedste arkitekter og kunstnere, de kunne få fat i.
Efter Carl Jacobsens død i 1914 fortsatte man ihærdigt med at bygge original industriarkitektur af Carl Harild, Tyge Hvass, Svenn Eske Kristensen m.fl.

Fortællingen læner sig ind over nutiden, men spørgsmålet er, om bygherrerne på Carlsberg i dag stiller de samme ubønhørlige kvalitetskrav, som grundlæggerne gjorde, og om de arkitekter, der får mulighed for at tegne husene, er kreative nok? Som det foreløbig tager sig ud i virkeligheden, kommer man i tvivl.

Boligtårnet, Bohrs tårn, og det store campusanlæg virker ude af proportion med både de gamle fabriksbygninger og med karreerne i området. Er grunden til, at arkitekturen ikke er så vellykket, at Carlsberg, ud over at sælge øl og vand, nu også er gået ind på det lukrative erhvervs- og boligmarked?

Det er det, kunderne vil have, hævder ejendomsmæglerne, og så smækker investorerne hælene sammen, mens arkitekterne tegner løs efter, hvad der ligner skabeloner. Kommunen? De siger mange tak og skynder sig at udstede nye byggetilladelser.

“Laboremus pro patria” (Vi arbejder for fædrelandet) var Carl Jacobsens motto. Noget højstemt, må man nok sige, men båret af ambitioner, som rakte ud over ham selv. Kære arkitektfirmaer, ejere, investorer og kommunalpolitikere,
hvem arbejder I for? Fædrelandet, folket eller formuen?
MK 

Om arkitekten

Arkitekten er Danmarks vigtigste fagblad for arkitektur. Det behandler fagområdet bredt, fra byplanlægning til design, og har som intention at se arkitekturen og formgivningen i sammenhæng med den samfundsmæssige udvikling og på den baggrund diskutere fagets betingelser og arkitekternes muligheder for at højne kvaliteten i det fysiske miljø: Husene, byerne, landskabet og de ting vi omgiver os med.

Arkitekten distribueres til Akademisk Arkitektforenings, Arkitektforbundets og Danske Arkitektvirksomheders medlemmer og sælges ellers fortrinsvis i abonnement. Det læses af stort set alle arkitekter, mange fra tilstødende fagområder og særligt interesserede i det hele taget. Arkitekten udkommer 12 gange om året i et oplag på ca. 9000.