Om arkitektens forlag

18

Om arkitektens forlag

Arkitektens Forlag blev stiftet i 1949 som en erhvervsdrivende fond. Formålet er at fremme bygningskunstens og den danske arkitektstands anseelse.

Redegørelserne for god fondsledelse i forgangne regnskabsår kan læses her: 2015, 2016, 2017.

Tidsskrifter

Forlaget har udgivet tidsskrifterne Arkitekten, Arkitektur.dk, Twentyfirst, Landskab, BYG samt forskningstidsskriftet Nordic, der blev udgivet på bagrund af fagfællebedømmelse og peer-review af artikler i samarbejde med arkitektskolerne i Norden. 

Fra 2017 udgiver Arkitektens Forlag ikke længere magasiner. De redaktionelle kræfter vil fremadrettet være fokuseret på udgivelse af bøger. Forlagets arkiv indeholder alle tidskrifter/udgivelser fra 1898 – 2016.

Bøger

Siden oprettelsen i 1949 har Arkitektens Forlag udgivet hundredevis af fagbøger om arkitektur, byplanlægning, landskab, havekunst og design. Forlagets bøger udgives på baggrund af fagfællebedømmelse og flertallet findes ligeledes i tyske eller engelske udgaver. 

Senere eksempler er "C.F. Hansen" af Hakon Lund, "Arne Jacobsen" af Carsten Thau og Kjeld Vindum, "Rummets Arkitektur - Arkitekturens Rum" af Lars Marcussen, de tre bøger af Mirjam Gelfer-Jørgensen "Møbler med mening", "Japanisme på dansk", og senest monografien om Thorvald Bindesbøll "Stærk form og frit spil". Peter Thule Kristensens monografien om Michael Gottlieb Bindesbøll blev i 2014 godkendt som doktordisputats. 

I 1992 fik Arkitektens Forlag F. Hendriksen Medaljen. Den uddeles af Forening for Boghaandværk som belønning for et forlags samlede kvalitet. Foreningen har nomineret eller belønnet adskillige af forlagets bøger for godt bogarbejde i kategorien Fagbøger.