Om arkitektens forlag

18

Om arkitektens forlag

Arkitektens Forlag blev stiftet i 1949 som en erhvervsdrivende fond. Formålet er at fremme bygningskunstens og den danske arkitektstands anseelse.

Se den aktuelle redegørelse for god fondsledelse via dette link.

 

Tidsskrifter

Forlaget har udgivet tidsskrifterne Arkitekten, Arkitektur.dk, Twentyfirst, Landskab, BYG samt forskningstidsskriftet Nordic, der blev udgivet på bagrund af fagfællebedømmelse og peer-review af artikler i samarbejde med arkitektskolerne i Norden.

Fra 2017 udgiver Arkitektens Forlag ikke længere magasiner. De redaktionelle kræfter vil fremadrettet være fokuseret på udgivelse af bøger.

Forlagets arkiv indeholder alle tidskrifter/udgivelser fra 1898 – 2016.

 

Bøger

Siden oprettelsen i 1949 har Arkitektens Forlag udgivet hundredevis af fagbøger om arkitektur, byplanlægning, landskab, havekunst og design.

Forlagets bøger udgives på baggrund af fagfællebedømmelse.

Senere eksempler er C.F. Hansen af Hakon Lund, Arne Jacobsen af Carsten Thau og Kjeld Vindum, Rummets Arkitektur- Arkitekturens Rum af Lars Marcussen, Japanisme på dansk af Mirjam Gelfer-Jørgensen samt monografien om M.G. Bindesbøll af Peter Thule Kristensen.

Bogen om M.G. Bindesbøll blev i 2014 godkendt som doktordisputats.

 

Flertallet af forlagets bøger er udgivet på tysk eller engelsk, herunder ovennævnte.

Forlagets tidsskrifter og bøger kan købes i vores online-shop. Vi har omkring 100 bogtitler og tidsskrifter fra de seneste 3 år på lager.

I 1992 fik Arkitektens Forlag F. Hendriksen Medaljen. Den uddeles af Forening for Boghaandværk som belønning for et forlags samlede kvalitet. Foreningen har nomineret eller belønnet adskillige af forlagets bøger for godt bogarbejde i kategorien Fagbøger.