News

Den 24. oktober modtager Marianne Levinsen Dreyers Fonds Hæderspris 2012 på 400.000 kr. - for sine “oplevelsesrige og indlevede arbejder med landskab og byrum”

Onsdag d. 3. oktober blev Mimersparken på Nørrebro indviet.
Siden januar i år har gravemaskiner og entreprenører arbejdet på højtryk for at få parken færdig til indvielsen. Til trods for dette bærer parken på denne regnfulde onsdag stadig præg af at være ufærdig. Flere arealer er endnu ikke beplantet med græs, og flere hegn fra byggeprocessen indrammer stadig flere af parkens arealer, hvilket giver indtrykket af, at besøgende kun er tilladt adgang til begrænsede dele af parken.

Scenen er sat – et idrætscenter i Svendborg. Et velfærdssymbol fra 1969, dengang tankerne kredsede om lighed, retfærdighed og det gode liv for alle. Hallen dannede i dagene d. 4.-5. oktober ramme for det årlige byplanmøde, hvor planlæggere fra hele landet samles for at diskutere relevante problemstillinger og udfordringer.

 

Bilbao og Barcelona har haft succes med spektakulær arkitektur og byplanlægning - hvorfor skulle det være et problem?

Pages