News

Arkitekt og grafisk designer på Arkitektens Forlag Adrian Täckman introducerer i Arkitekten 04-2015 til en dansk arkitekt, som i begyndelsen af det 20. århundrede satte kreativ strøm på den internationale funktionalisme. Knud Lønberg-Holm er kun sparsomt bemærket i dansk arkitekturhistorie, men ledede bl.a. CIAM, USA sammen med Richard Neutra ...
Inden for de seneste måneder er der kommet nye ansigter i spidsen for flere af fagets organisationer. Hvordan ser de det felt, de er trådt ind i på ledende poster? Martin Keiding har talt med Jesper Pagh, der tiltræder som direktør for Akademisk Arkitektforening 1. april, Christian Bason, direktør for Dansk Design Center, og Danske Arkitektvirksomheders direktør, Lene Espersen. Få en forsmag her og læs mere i Arkitekten 04-2015.
Rundt om i landet bebudes kirkelukninger i stadig større antal, alt imens det diskuteres, hvorvidt og hvordan en konvertering til andre formål kan foregå. Kirken har grundet sin historiske tyngde stor kulturel værdi, som i sig selv gør debatten følsom. Derfor vækker det opsigt, når der i Statsfængslet Renbæk nyopføres en kirke, eller mere præcist en hybrid mellem en kirke og et multihus. Entasis er arkitekterne bag, Mo Michelsen Stochholm Krag anmelder.
Museum for kunst i det offentlige rum i Køge, kaldet KØS, har fået en ny forplads skabt af billedkunstneren Ann Lislegaard i samarbejde med landskabsarkitekten Sophie Sahlqvist. Læs bl.a. anmeldelse af Steen Høyer i Landskab 01-2015, der udkommer 13. februar.
Råhuset til Panum Instituttets Mærsk Bygning står i fuld højde, og kobberfacaden vokser mod toppen. 2.245 kobbervinger forener arkitektur, teknik og bæredygtighed. Vi var på byggepladsbesøg og fortæller om projektet i BYG 01-2015, der udkommer sammen med Arkitekten.
Arkitekten 02-2015 udkommer 3. februar. På plakaten er først og fremmest billeder af boligkultur. Det handler om det murede etageboligbyggeri fra 1930erne og frem mod 1960. Indlevende fotograferet af Helene Høyer Mikkelsen og Maria Franck. Derudover anmelder Nicolai de Gier Snedkernes Efterårsudstilling, og vi har haft udsendinge i Renbæk Statsfængsel og Egebjerg Bakker for at se på ny dansk arkitektur
Akademiraadets formand, arkitekt MAA Johnny Svendborg, holdt festtalen ved AAs årskonference i Aarhus d. 7. november, der senere blev bragt i Arkitekten 12-2014. Han opfordrer til, at faget rykker sammen og kæmper offensivt for en arkitektur, som ikke kun tilgodeser økonomi og hurtig developerprofit.
Ny arkitektur, som gerne vil forbinde sig med arkitekturen, gør det ikke i virkeligheden – ”vi har ikke alene to øjne, men (stadig) også en krop, som sanser og erindrer og påvirkes af det rum, som omgiver den”, skrev arkitekt Jette Nikolajew i sin sammenlignende analyse af Louisiana og Hotel Juvet i Arkitekten 11-2012.
Landskabs redaktør har i årets sidste nummer bedt 14 professorer om året 2014's mest opløftende og nedslående oplevelser på det landskabelige felt.
Gamle mursten og hydraulisk kalkmørtel er hovedingredienserne i dette enfamiliehus ved Odense. Hydraulisk kalkmørtel er godkendt i år som funktionsmørtel. Mørtlens fysiske og stoflige egenskaber gør den oplagt til dette fuldmurede hus af Jan Henrik Jansen, som du kan læse om i BYG #6, der udkom sammen med Arkitekten 12-2014.