Pagh, Espersen, Bason. Nye strategier

Pagh, Espersen, Bason. Nye strategier

Inden for de seneste måneder er der kommet nye ansigter i spidsen for flere af fagets organisationer. Hvordan ser de det felt, de er trådt ind i på ledende poster? Martin Keiding har talt med Jesper Pagh, der tiltræder som direktør for Akademisk Arkitektforening 1. april, Christian Bason, direktør for Dansk Design Center, og Danske Arkitektvirksomheders direktør, Lene Espersen. Læs mere i Arkitekten 04-2015.

Danske Arkitektvirksomheders direktør Lene Espersen ved arkitektorganisationernes topmøde i novmeber 2014. Foto: Jørgen True

"Jeg har for nylig besøgt Københavns overborgmester og sagt til ham, at vi meget gerne vil prøve at lave et byggeprojekt med ham, hvor man gør tingene, ligesom man gjorde i gamle dage; juristerne er kun med første gang, og derefter skal de holde sig væk, indtil der står et hus. Så tager man en erfaren projektleder, der har arbejdet i mange år med mange projekter, så det er én, der ved, hvad det handler om. Så synes jeg, man skal prøve at måle bagefter, hvor mange penge man brugte på reel kvalitet i byggeriet, og hvor mange man brugte på rådgivere, jurister osv. undervejs. Jeg er overbevist om, at man kan få en proces, der er bedre for skatteyderne, ved at få trukket noget af den negative nulfejlskultur og overkontrol ud." 

Christian Bason, direktør for Dansk Design Center.

"Jeg er fuldstændig på det rene med, at der har været en tilbøjelighed til, at design er blevet nærmest stjålet af en management-dagsorden. Men Airbnb er startet af to professionelt uddannede designere. Facebook, Google og andre støvsuger lige nu Silicon Valley for dygtige designere, fordi de kan se, at de kan noget, som er vigtigt for dem. Jeg kan godt forstå, at man som designer tænker, hvad er det for et ansvar, som vi får. Det er både en mulighed og en forbandelse."

Jesper Pagh tiltræder 1. april som direktør for Akademisk Arkitektforening. Foto: Stamers Kontor.

"Også samarbejde med andre organisationer og institutioner må i spil, og der tænker jeg ikke kun på de andre af fagets, men i bred forstand. Der kan man måske finde et fælles fodslag omkring det i det hele taget at tale faglighedens sag. Ikke specifikt arkitektfagligheden, men det at have en faglig tilgang i det hele taget, i stedet for en holdningsbaseret attitude."