Landskab #8 – Det bedste og det værste 2014

Landskab #8 – Det bedste og det værste 2014

Landskabs redaktør har i årets sidste nummer bedt 14 professorer om året 2014's mest opløftende og nedslående oplevelser på det landskabelige felt. Her er det Ellen Braae, professor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU, der giver sit besyv med.

To indspil fra og om Aarhus

Scene på Banegårdspladsen. Foto: Martin Dam Kristensen for Aarhus Festuge.

Skov på Store Torv. Foto: Martin Dam Kristensen for Aarhus Festuge.

En banebrydende praksis

Det startede med en fake-skov på Store Torv i forbindelse med Aarhus Festuge i 2010. I år er disse åbne byrumseksperimenter ophøjet til en 1:1 arkitekturminifestival. Disse attrapper eller mock-ups er virkeliggørelser af dét, der i første omgang blot er pure opspind – en utænkelig idé. Men i og med at de faktisk realiseres – om så blot for en uge – er de i stand til at frisætte debatten om, hvordan vi også kan og måske skal indrette vores fælles byrum. En dyr praksis? Måske, men afprøvningerne bliver i sig selv argumenter, der måske kan bane vejen for noget, ingen nogensinde troede kunne ske.

Bestseller-byggeriet. Foto: Ellen Braae.

En epokal fejltagelse

Arkitekten A.W.N. Pugin beskrev i midten af 1800-tallet, hvordan datidens fremvoksende industriby skyggede over den katolske bys religiøse bygninger. I dag er det neoliberalistiske discountbyggerier på Aarhus havn, der i bogstaveligste forstand lader byen ligge i skyggen. Fred være med dem, hvis de ellers ikke ligger i vejen. Men den nye Bestseller-hovedbygning blokerer et af de for Aarhus helt unikke kik over bugten fra indfaldsvejene – her Randersvej, og er et bylandskabeligt overgreb og en epokal fejltagelse, der bringer en vis opera i tankerne.

Ellen Braae er landskabsarkitekt MAA, MDL, ph.d., professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU