Efterisolering som designpotentiale

Efterisolering som designpotentiale

Individuelt design af facadeisoleringssystemer: Efterisoleringen får ofte skylden, når bygninger bliver renoveret på en uheldig måde, men Faraneh Farnoudi og Andreas Hild har i samarbejde med Sto givet problemet designpotentiale.

Alle illustrationer: Andreas Hild og Faraneh Farnoudi

EU-forskningsprojektet Modulation options for the building envelope with the aid of heat-sensitive phototopography (Klimaskærmens moduleringsmuligheder med varmefølsom fototopografi) har projektgruppen udviklet en digital proceskæde, som samler processen fra design til den industrielle fremstilling af isoleringssystemer. 

Siden september 2011 har man udforsket, hvordan en tredimensionel modulering af det isolerende lag kan skabe karakterfulde og energioptimerede facader. Projektet tager udgangspunkt i de forskellige bygningsdele i en eksisterende facade og deres vekslende evne til at lede varmen. Ved at afpasse tykkelsen på isoleringen efter de forskellige U-værdier kan man omstrukturere hele fladen ud fra princippet “form follows function”. Når isoleringens funktion på den måde kommer til at afspejles i udformningen, får energibesparelsen sin egen arkitektur. 

Moduleringen af isoleringssystemet tager altid udgangspunkt i en bygningsspecifik analyse. I starten af den digitale proceskæde bliver tegningsmaterialet digitaliseret og tilpasset den aktuelle situation. Når dimensioner og krav er fastlagt, følger derefter en termisk analyse, som foretages vha. termografi eller en simulering af varmestrømmen.

Derved opnår man et digitalt relief, som er et tredimensionelt billede af bygningens varmeoverførsel. Så moduleres facaden ved at udfræse eller deformere materialet. På den måde finder man frem til designet.

Proceskæden fuldendes ved, at formerne fra 3D-modellen skæres ud i isoleringsmaterialet (EPS- eller PIR-plader) med en multiaksial fræser.

Herefter er det op til logistikerne at sørge for, at alle pladerne bliver mærket i forhold til tegningerne, pakket i den rigtige rækkefølge og afleveret på byggepladsen til tiden.

Til sidst bliver de modulerede isoleringspaneler monteret, armeret og pudset.

Forskningsprojektets omsætning til industriel produktion fokuserer på den digitale proceskæde. Dermed kan de oplysninger, der kræves for at designe moduleringen og planlægge og styre produktionen, hele tiden redigeres og udveksles digitalt. 

Fremstillingen af det enkelte design i 1:1 er udfordrende, fordi man både skal tage højde for materialets begrænsninger og selve montagen på facaden. 

Resultatet er modulerede udvendige isoleringssystemer som med individuelle løsninger optimerer isolering og bringer ornamenter tilbage på facaden. 

Seneste nummer af BYG byder bl.a. også på debat om kobber - bæredygtigt eller ej? –, facadesystem med indbygget algefarm og et kig på vandrensning på Silkeborg motorvejen. Se hele bladet her

Alle illustrationer: Andreas Hild og Faraneh Farnoudi