Billeder af boligkultur

Billeder af boligkultur

Arkitekten 02-2015 udkommer 3. februar. På plakaten er først og fremmest billeder af boligkultur. Det handler om det murede etageboligbyggeri fra 1930erne og frem mod 1960. Indlevende fotograferet af Helene Høyer Mikkelsen og Maria Franck. Derudover anmelder Nicolai de Gier Snedkernes Efterårsudstilling, og vi har haft udsendinge i Renbæk Statsfængsel og Egebjerg Bakker for at se på ny dansk arkitektur
Fremragende baggrundsarkitektur

Mange har kig på det murede etageboligbyggeri fra 1940-1960erne. Det er energibrillerne man har på - hvor kan der optimeres? En kampagne, som Realdania, Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden m.fl. står bag, har gennemført et større registerings- og udpegningsarbejde blandt periodens byggerier for at fastholde opmærksomheden på deres kvaliteter – med det mindelige håb at disse ikke bliver renoveret helt væk. Bebyggelserne er bl.a. blevet dokumenteret i svale billeder af arkitekturfotograf Helene Høyer Mikkelsen. Vi bringer et udvalg i Arkitekten 02-2015 under overskriften "Billeder af boligkultur". Denne serie flankeres af billeder fra det lidt tidligere boligbyggeri på Bispebjerg, fotograferet af Maria Franck.

Max Boje Rasmussen: Uffesvej, Viby J, 1953. Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Den industrielle hånd

Møbelsnedker, arkitekt og lektor ved KADK Nicolai de Gier anmelder Snedkernes Efterårsudstilling 2014. Han skriver bl.a.:

"Som designer har man en forpligtelse, særligt i disse år, til at skabe noget, der rager ud over egen navlekant og taler lige ind i samfundet. I midten af det tyvende århundrede var udfordringerne at skabe social lighed og økonomisk vækst. I dag handler det om at få balance i samfundet og ikke mindst i naturen med de enorme globale udfordringer, vores klima står overfor. Hvordan møder vi den højindustrielle produktion, made in Denmark?

Hvordan bevarer vi arbejdspladser i Danmark, outsourcing/insourcing? Og hvordan ser fremtidens industrielle møbler ud? Hvordan bevarer vi håndens viden om materialer og stoflige virkninger, og hvordan trækker vi denne viden med over i fremtidens produktionsteknologier? Den industrielle hånd, hvordan ser den ud? Hvorfor ikke benytte det nære samarbejde med producenterne, der jo er beskrevet i sammenslutningens fundats, til at undersøge disse forhold i relation til bæredygtige løsninger?"

Mogens Toft og Anne F. Møller: "Valke" udstillet på SE-14. Foto: Camilla Schiøler 

Renbæk Kirke

Rundt om i landet bebudes kirkelukninger i stadig større antal, alt imens det diskuteres, hvorvidt og hvordan en konvertering til andre formål kan foregå. Kirken har grundet sin historiske tyngde stor kulturel værdi, som i sig selv gør debatten følsom. Derfor vækker det opsigt, når der i Statsfængslet Renbæk nyopføres en kirke, eller mere præcist en hybrid mellem en kirke og et multihus. Mo Michelsen Stochholm Krag anmelder.

Entasis: Renbæk Kirke. Foto: Jens Lindhe

Egebjerg Mølle

Egebjerg Mølle ligger højt i landskabet i det sydfynske. Her har Praksis Arkitekter forsynet den gamle vindmølle med en ny udsigtstop. Arkitekturens virken frem og tilbage på vores gøren og laden er indlejret i dette lille projekt. Sofie Bjerring anmelder.

Praksis: Ny  udsigtstop til Egebjerg Mølle. Foto: Naturturisme