Bevaring i teori og praksis

Bevaring i teori og praksis

Kontrollerede ruiner i Thisted, flexboliger på Lolland og en opfordring til at udfordre det grundlag vi freder på. Dette nummers tema handler om strategier for og eksperimenter med, hvordan man kan gå til det eksisterende. Læs mere i Arkitekten 11-2014!

Udfordr fredningens værdiggrundlag!

Foto: Sofie Hviid

Interview med arkitekt MAA Sofie Hviid, der i sit afgangsprojekt har udviklet en ny metode til værdisætning af arkitektonisk kulturarv. Hun opfordrer på baggrund af et feltstudie i Kulturstyrelsen til, at vi udfordrer fredningens værdiggrundlag.

Kontrollerede ruiner

Foto: Mo M. S. Krag

Arkitekt MAA Mo Krag eksperimenter under et ph.d.-projekt på Arkitektskolen Aarhus med den "kontrollerede ruin" som en ny, kritisk praksis.

Flexbolig-workshop på Lolland

Foto: Norrøn

Tegnestuen Norrøn tog sammen med en gruppe arkitektstuderende fra KADK fat på at udvikle nye typologier for de såkaldte flexboliger. Hvordan kan man for få midler omdanne en forsømt bolig på landet til et "landsted"?

Valencia

Foto: Torben Eskerod

Dorte Mandrup Arkitekter har ombygget en forfalden ølhal på Vesterbro til kursuscenter. Martin Keiding kommenterer projektet, der benytter sig af gradueringer frem for skarpe skel mellem nyt og gammelt.

Fra stald til bolig

Foto: Helene Høyer Mikkelsen.

Tegnestuen Bo Frost har ombygget en stald i Aarhus-forstaden Mårslet til bolig med en generøs rumfornemmelse.