Rektor til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Rektor til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Placering: Oslo
Ansøgningsfrist: 31. jan. 2018

AHO søker en faglig sterk rektor med integritet og handlekraft.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.

Om stillingen 

Rektor har det øverste ansvaret for skolens faglige og administrative virksomhet. For å lykkes må rektor være visjonær og inspirerende. Det legges vekt på at rektor har god organisasjonsforståelse, samarbeider og kommuniserer godt med ansatte, studenter, politisk ledelse og eksterne kontakter.

Rektor har ansvar for å utvikle skolens faglige, forskningsmessige og utdanningspolitiske strategi, samt profilere skolen nasjonalt og internasjonalt. Rektor har ansvar for å utvikle velfungerende administrative tjenester og skape en positiv organisasjonskultur med et godt arbeidsmiljø for skolens studenter og ansatte.

Øvrig informasjon

Stillingen er på åremål for en periode på fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år. Det er etablert en funksjonsbeskrivelse for rektorrollen.

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Søknad med CV, vitnemål og en beskrivelse av visjon for stillingen sendes sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ønsker du opplysninger om stillingen kan du ta kontakt med AHOs styreleder Gunnar B. Kvaran på tlf: +47 99164298 eller e-post gb.kvaran@fearnleys.no.

For mer informasjon om AHO vennligst se vår hjemmeside www.aho.no.

Søknadsfrist: 31 januar 2018