Byggekonsulent til Kvalitet og Udvikling, Regionshuset i Sorø

Byggekonsulent til Kvalitet og Udvikling, Regionshuset i Sorø

Placering: Region Sjælland
Ansøgningsfrist: 6. mar. 2017

Den tværgående enhed Kvalitet og Udvikling/ KU Byg søger en bygherrerådgiver/ byggekonsulent.

KU Byg er en afdeling under Kvalitet og Udvikling. Afdelingen fungerer som intern bygherrerådgiver i Region Sjælland og forestår gennemførelse af anlægssager, samt udvikling og vedligeholdelse af overordnede planlægningsværktøjer vedrørende bygningsvedligeholdelse, samt energi- og miljøstyring.

Du vil indgå i et team, der skal forestå gennemførelse af byggesager, udarbejdelse af retningslinjer for vedligeholdelsesplaner og energiplaner, samt den arkitektoniske linje for Region Sjællands bygninger. Herudover er det teamets opgave at tilrettelægge Energi – og miljøstyring for Region Sjællands institutioner. Der forventes ikke udført egentligt projekteringsarbejde, da der bliver anvendt eksterne rådgiv-ere ved opgavernes gennemførelse.

Vi kan tilbyde dig

 • Udvikling af nye arbejdsmetoder inden for byggeri og anlæg
 • Faglige udfordringer og selvstændige arbejdsopgaver inden for alle grene af byggeriet (programmering, byggestyring, vedligehold, energi- og miljøstyring)
 • Styring af og kontakt til eksterne rådgivere
 • Sagsbehandling i samarbejde med teamets øvrige medarbejdere samt brugere på Region Sjællands institutioner

Du må gerne have

Erfaring fra arbejde i en politisk ledet organisation

Vi forventer, at du

 • Er ingeniør, arkitekt eller lignende
 • Har erfaring med energi- og miljø område
 • er vant til at arbejde selvstændigt og kan varetage kontakter udadtil
 • Kan fremlægge ideer såvel mundtligt som skriftligt
 • Har gåpåmod og kan indgå i projektgrupper
 • Har kendskab til IT på brugerniveau
 • Ser muligheder og løsninger i stedet for blokeringer og problemer

Vil du vide mere

Kan du få yderligere oplysninger ved henvendelse til byggechef Kurt Reitz, 57 87 53 09, KU Byg, Region Sjælland.
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst

Vi forventer af afholdes ansættelsessamtaler i uge 11 og 12/2017

Søg jobbet

Ansøgning sendes via Region Sjællands hjemmeside.

Om Region Sjælland

Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 17.000 medarbejdere og et budget på 17 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Kontaktperson(er):
Navn: Kurt Reitz
Email: kre@regionsjaelland.dk
Telefon: 57 87 53 09