Arkitekt til professionshøjskolen Metropol

Arkitekt til professionshøjskolen Metropol

Placering: København
Ansøgningsfrist: 8. maj. 2017

Har du lyst til at arbejde i en spændende og dynamisk bygningsorganisation med udvikling og sikring af de bedste, mest innovative og optimale bygningsfysiske rammer til Professionshøjskolen Metropols godt 10.000 studerende og 1000 ansatte?  

Vi søger en arkitekt til Metropol, som vil blive en del af Bygningsorganisationens stab der på det bygningstekniske område bl.a. består af en civilingeniør, en arkitekt og en bygningskonstruktør. Metropols bygningsorganisation varetager udvikling, forvaltning, drift og vedligehold af professionshøjskolen Metropols ca. 75.000 m2 bygninger fordelt på 8 adresser på Frederiksberg, Nørrebro, samt Århus og Bornholm. Din konkrete arbejdsplads er beliggende på Haraldsgade 6, 2200 København N.  

Du vil, som arkitekt, få ansvaret for:  

▪   Udvikling af nye bygge- og indretningsprojekter  

▪   Udvikling og opdatering af bygningsrelaterede strategier, herunder optimering af udnyttelsen af bygninger og bygningsfaciliteter  

▪   Porteføljestyring af bygge- og indretningsprojekter  

▪   Inddragelse af brugere i bygge- og indretningsprojekter  

▪   Identitets projekter i forhold til uddannelserne og Metropols brand.

Dine arbejds- og ansvarsområder vil være:  

▪   Projektledelse på bygge- og indretningsprojekter samt bygningsrelaterede strategiprojekter 

▪   Indretning af arbejds-, studie- og vidensmiljøer 

▪   Sparring med leverandører og kvalitetssikring af deres ydelser 

▪   Udvikling og visualisering af scenarier til brug for ledelse og daglige brugere 

▪   Procesdesign ifm. udvikling af strategier og bygge- og indretningsprojekter 

▪   Afdækning af brugerbehov 

▪   Servicering af direktionen i sager om porteføljeudvikling og bygningsstrategi 

▪   Håndtering af kommunikation i samarbejde med øvrige bygningsfolk ift. brugere og ledelse 

▪   Samarbejde med bygningers øvrige enheder ift. at sikre brugerne en god og sammenhængende service  

▪   Økonomistyring af porteføljens projekter.

Vi forventer, at du:  

▪   Har en uddannelse som arkitekt  

▪   Har en stor interesse for lærings- og vidensmiljø  

▪   Er kreativ og idérig  

▪   Har solid erfaring med indretningsopgaver  

▪   Har erfaring med procesdesign og brugerinddragelse  

▪   Er organiseret, struktureret og god til at prioritere  

▪   Har fokus på at være serviceorienteret og kan lide at samarbejde.  

Det vil være en fordel, hvis du har en forståelse for arbejde i en politisk ledet organisation og har kendskab til Adobe-suiten, Revit, AutoCAD, Excel og PowerPoint. Vi forventer, at du kan tale og skrive både dansk og engelsk og vi håber, at du har et udadvendt sind, som gør at du kan lide at formidle på tværs af mange faggrupper.  

Vil du vide mere?  

Se Metropols strategi 2020 (en lille tegnefilm)  

Nærmere oplysninger om Metropol kan læses på www.phmetropol.dk.

Yderligere oplysninger: Bygningschef Søren Bagge på telefon 51 63 28 51.  

Løn og ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat i en fuldtidsstilling som fuldmægtig i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante faglige organisation. For den rette kandidat vil der være mulighed for ansættelse som specialkonsulent.

Interesseret?

Send din ansøgning online via dette link senest den 8. maj 2017.

Vi holder samtaler i uge 20/21 med henblik på ansættelse snarest og gerne senest den 1. juli 2017.

Metropol som arbejdsfællesskab

Det er Metropols ambition at bidrage til samfundsmæssig velfærd, vækst og demokratisk udvikling gennem bedre uddannelser understøttet af forskning og udvikling og et stærkt remtræk med praksis.

På Metropol er følgende principper og forventninger fundamentet for det arbejdsfællesskab, vi er og stiler efter at være:   

Generøsitet: Vi deler generøst ud af vores viden og kunnen med hinanden

Transparens: Vi er transparente i vores prioriteringer og beslutninger samt i argumenterne for dem

Nysgerrighed: Vi er nysgerrige i forhold til andres perspektiver, opgaver og faglighed

Respekt: Vi er respektfulde i vores omgangstone og professionelle samarbejde med hinanden

Tillid: Vi har tillid til hinandens arbejde og medvirker aktivt til et tæt og tillidsfuldt, professionelt samarbejde

Loyalitet: Vi er loyale over for arbejdsfællesskabet og overfor organisationen gennem en fortløbende konstruktiv og kritisk dialog med hinanden.

Fakta om Metropol

Uddannelse er et svar på muligheder og problemer i samfundet; på udfordringer og drømme. Derfor tager Metropol aktiv del i samfundets udvikling. Vi stiller spørgsmål og giver svar. Vi uddanner de mennesker, der får samfundet til at hænge sammen og skaber vækst og velfærd. Vores tre kerneopgaver er professions- og akademiuddannelser, efter- og videreuddannelse og forsknings- og udviklingsaktiviteter. Vi arbejder inden for fagområder, der dækker alt fra sundhed, ernæring, natur og teknik, skole og læring og socialt arbejde til ledelse og forvaltning. Metropol har ca. 10.000 studerende og ca. 1.000 medarbejdere og havde i 2015 en omsætning på 827 mio. kr.

Metropol skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.