Ambitiøs og driftssikker leder til Ejendomme, Hillerød Kommune

Ambitiøs og driftssikker leder til Ejendomme, Hillerød Kommune

Placering: Region Hovedstaden
Ansøgningsfrist: 3. apr. 2017

Hillerød Kommune søger en ny leder til Bygninger - en af fire sektioner i Ejendomme, som understøtter kommunens aktiviteter med funktionelle, tidssvarende og attraktive fysiske rammer.

Hillerød Kommune arbejder målrettet med at udvikle det samlede ejendomsområde så kommunens ejendomsmasse drives så effektivt og bæredygtigt som muligt. Den samlede FM organisation er placeret i Ejendomme, der har ansvaret for Hillerød Kommunes ejendomme på tværs af alle serviceområder. Det betyder et tydeligere fokus, øget professionalisering, forbedret ressourceanvendelse og en styrkelse af den strategiske forankring.

Som ny leder får du ansvaret for sektionen Bygninger, der rummer porteføljestyring, anlæg, vedligehold og risikostyring. Sektionen består af 18 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, der er vant til at arbejde selvstændigt og i en hektisk hverdag med mange interessenter.

Du vil indgå i den samlede ledelse af Ejendomme sammen med et fagligt stærkt ledelsesteam med ejendomschefen, sektionslederen for Udearealer, sektionslederen for Decentral Drift og sektionslederen for Rengøring.

Vi søger en leder, der aktivt kan bidrage til at omsætte Ejendommes ambitiøse virksomhedsplan – FOKUS 17/18 - i konkrete planer, hvor de enkelte fagteams og medarbejdere kender deres specifikke bidrag til opfyldelsen af de strategiske fokusområder.

Udover at være en erfaren leder med byggebranchekendskab forventer vi, at du er verdensmester i at samarbejde – både internt i Ejendomme, på tværs af kommunen og med områdets mange interessenter og samarbejdspartnere.

Du kan læse mere om Ejendomme, FOKUS 17/18 og Hillerød Kommune på kommunens hjemmeside.  og du kan se en uddybende job- og personprofil, hvor krav og forventninger til den nye leder er beskrevet på Genitors hjemmeside www.genitor.dk, hvor du også kan søge stillingen.

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ejendomschef Lone Byskov, på telefon 7232 0300 eller konsulent i Genitor Vibeke Rosenbeck på telefon 3148 4740.

Ansøgningsfristen er mandag den 3. april, kl. 12.00.

Hillerød Kommune er i vækst, og kommunens ejendomsafdeling er en vigtig brik i den udvikling. Bygningerne skaber rum til byens vækst og rammerne for de mange forskellige aktiviteter, hvormed kommunen udfylder sin funktion. Ejendomme er politisk forankret i Økonomiudvalget og organisatorisk under direktøren for Økonomi og Teknik. Ejendomme består af en ejendomschef, 4 sektionsledere, og omkring 220 medarbejdere. Afdelingen er organiseret i 4 sektioner og en stab.