Landskab nr. 8 2015

RUNDT OMKRING

Publiceret af Lone Andersen fredag dec 11, 2015 klokken 10:28

Glædeligt, opmuntrende, fornyende, udviklende? I lighed med rundspørgen sidste år bringes her i nr. 8-2015 en række helt korte bidrag. Sidste år var det gammelkendte nordiske professorer, der kom til orde. I år er det 10 ’yngre’, dvs. mere eller mindre nyetablerede tegnestuer, der arbejder inden for landskabsfaget, der giver deres besyv. De 10 tegnestuer viser i ord og billeder, hvad der i arbejdet har optaget, løftet og beriget dem (og faget) i 2015.
De 10 tegnestuer har tidstypiske, men for udenforstående også næsten krypterede navne, bl.a. 1:1, Absolut, BOGL, LIW, MASU, TREDJE NATUR og VEGA. Man aner, at der i navnene kan gemme sig både kampråb, hensigtserklæring og initialer. Lidt mere personlige er byMunch, Gustin samt Kragh & Berglund. Ligesom i bogen Ny Agenda 2, der omhandler årene 2009-13, indgår arbejdet med kulturarv, håndtering af regnvand og foranstaltninger, der motiverer til bevægelse, i en stor del af projekterne. Gennem Realdanias kampagner igangsættes løbende et stort antal projekter, herunder også landskabsprojekter. Herregårdshavekampagnen løftede først ni herregårdshaver; efterfølgende bliver også andre herregårdshaver, kongelige haver og parker restaureret, renoveret eller fornyet. Nyere kampagner har igangsat andre typer anlæg. Stedet tællerlægger nogle gange sprøde, næsten umærkelige indgreb ude i landet, andre gange markante anlæg. Og med Drøn på skolegården etableres mange anlæg, der kan give de motionsuvante lyst til at bevæge sig.
De indkomne bidrag kommer godt rundt omkring, både geografisk og mht. planlægningsprocesser, bl.a. kan man læse:

 • at det for 1:1 Landskab først for alvor giver mening, når projekterne står der 1:1 i virkeligheden og bliver taget i brug – som ved Valencia og Guldbergs Plads
 • at for Absolut landskab er naturgrundlaget, landskabet og forvaltningen af vores kulturarv det centrale. Her arbejdes bl.a. med turismestrategi på Stevns og renoverings- og udviklingsplan for kyststien ved Springforbi.
 • at BOGL blandt årets udfordringer fremhæver den gode proces og konstruktive dialog fra idé til realisering i gangbrosprojektet i Farum Midtpunkt
 • at Kragh & Berglund har mange opgaver udenlands og ser det som en styrke både at arbejde i Skandinavien og i Kina
 • at byMUNCH ved, at nød lærer nøgen kvinde at spinde. De ser muligheder frem for begrænsninger og skaber med deres merværdi-værktøj levende bymidteprojekter – i Hospitalsgaden i Randers, Vollsmose og Galten
 • at Arkitektfirmaet Gustin har en ambition om at skabe legende landskaber og rum for leg og læring, bl.a. gennem gentænkning af den klassiske skolegård ved Nørre Snede Skole
 • at LIW planning vil, at hverdagens byrum skal være inspirerende og understøtte de aktiviteter, vi kommer der for – men også give os noget ekstra og rumme både det ordinære og det spektakulære – som ved Kulturspinderiet i Varde
 • MASU planning er blevet positivt overrasket over et projekteringsforløb i Trondheim, der er foregået efter et ’åben bog’-princip. De har lært at agere i en uforudsigelig proces, og den meget dynamiske og fleksible arbejdsform med revitaliseringen af studenterbyen Moholt har været en af årets berigende og lærerige oplevelser
 • TREDJE NATURs største faglige oplevelse knytter sig til arbejdet med den nye by Vinge på bar mark ved Frederikssund og Enghaveparken på Vesterbro. Fællesnævneren for disse egentlig ultimative modsætninger er at skulle optimere forhåndenværende naturer
 • for VEGA landskab har specielt realiseringen af skateparken Forest Jump ved Skørping Skole været fagligt berigende, ikke mindst fordi det er summen og energien af mange ildsjæles arbejde

Udover disse korte, men inspirerende og igangsættende, artikler vises to ret forskellige nyanlagte museumshaver. Og i modsætning til ovenstående handler det her i høj grad om plantninger. Den ene er fornyelsen af forarealet ved Statens Museum for Kunst i København (POLYFORM og Karres en Brands), og den anden er renoveringen af haverne omkring Rijksmuseum i Amsterdam (Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten). AL

Tilføj kommentar

Filtered html

 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <div> <span> <table> <tr> <td> <tbody> <thead> <th> <ul> <li> <iframe> <img> <hr>
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.