Landskab nr. 7 2015

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Publiceret af Helene Helligsøe onsdag nov 11, 2015 klokken 16:02

At kunne finde frem til, hvad der for 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 år tilbage har været årets hovedemne eller det smukkeste anlæg i den landskabsfaglige fællesbevidsthed er, med mindre man har alle årgange af HAVEKUNST/LANDSKAP/LANDSKAB stående i reolen (og så tager det også sin tid), ikke nemt. Nærmere uoverkommeligt. Det vidner mange henvendelser til redaktionen om: ved du, om der har været bragt noget om …, kunne du ikke lige finde ud af, i hvilket nummer …, og send mig gerne en PDF …
Nedenstående ekstrakt giver et kalejdoskopisk, men også ganske tidstypisk billede:
1925: Mest om haver for vekselerere og grosserere. C.Th. Sørensen skriver om cirkulære haver og sin egen. En artikel med smukke sort/hvide fotos af professor Carl Milles skulpturhave på Lindingö ved Stockholm. Om historisk-botaniske haver og blomsterne hos Shakespeare.
1935: Også mest om haver, bl.a. en gennemgang af P. Wads arbejder. Dertil om parker, legepladser og ’beplantningsvæsen’ i Oslo, affødt af de nordiske havearkitekters møde der.
1945: Havearkitektuddannelsen – og anlægsgartneruddannelsen – diskuteres af Erik Erstad-Jørgensen, Troels Erstad, Kai Fürst og S.A. Hansen. Kunstakademiets Udvalg for Havekunst har afholdt et ugelangt kursus med forelæsninger af G.N. Brandt, C.Th. Sørensen, Georg Georgsen, Georg Boye samt byplanlægger Peter Bredsdorff og prof. Steen Eiler Rasmussen.
1955: Meget om børns leg, bl.a. en konkurrence om legepladsudformning. Desuden om de berømmede udstillinger H55 i Helsingborg og 17 haver i Eeni Haveselskabets Have på Frederiksberg.
1965: Flere artikler er om bebyggelsesplaner og deres omgivelser, f.eks. ved de store, i dag udskældte kransporsbebyggelser Ballerupplanen og Rosengården i Malmø. Svenske Arne Segerros om æstetiske betragtninger ved anlæg af motorveje. Arkitekten Hans Erling Langkilde om fritidsbebyggelse og landskabsbillede.
1975: Med Per Stahlschmidt i front vinder landskabsanalyserne frem. Annelise Bramsnæs plæderer for økologisk planlægning.
1985: Kan man tale om postmodernistisk havearkitektur, diskuterer Steen Ove Gelsing og Jens Ole Juul ud fra rejseindryk fra Berlin. Asger Ørum-Larsen skriver om den dengang næsten glemte G.N. Brandt.
1995: Der er ingen vej uden om CAD, proklamerede Ian Jørgensen. Et tigerspring, sekunderede Andreas Bruun – de fik ret. Portrætsamtaler med I.P. Junggreen Have, Jeppe Aagaard Andersen og stadsgartnerne Lotte Kamp og Lars Østerbye. Finsk landskabsarkitektur: Hvitträsk, præsidentens tjenestebolig Talludden og Operan i Helsingfors.
2005: Interessen for åben-vand-svømning vokser, Amager Strandpark og andre nye badepladser i Vejle, Malmø og Herning præsenteres. Samt – i et temanummer om Porto og portugisisk landskabsarkitektur – Alvaro Sizas havbad Leça da Palmeira.
Interessen for nemt og ubesværet at kunne søge er stigende, dels foranlediget af mange renoverings- og transformationsprojekter, og dels fordi alle, tegnestuer som studerende, helst orienterer sig via nettet. Men ét er at kunne danne sig et overblik ud fra artikeloverskrifter, meget bedre bliver det, når man – forhåbentlig meget snart – kan søge i hele materialet med enkeltord som Erstad og Wad eller plantenavne som aurikel og alrune.
Blandt andet derfor satte Danske Landskabsarkitekter sig i 2011 for – med et udvalg bestående af  Jakob Kamp, Caroline Andersen, Liv Oustrup og jeg – at søge støtte til at få alle årgange af bladet digitaliseret og lagt ud til fri afbenyttelse. Med støtte fra Dreyers Fond, Boyes Fond, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond samt Havekulturfonden er det lykkedes. Alt er sådan set helt parat og klart. Det er baggrunden for, at Danske Landskabsarkitekters formand Susanne Renée Grunkin på modstående side henvender sig til mulige rettighedshavere.
Jeg ser frem til, at alle let kan lede i gamle årgange af HAVEKUNST/LANDSKAP/LANDSKAB. AL

 

Tilføj kommentar

Filtered html

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <div> <span> <table> <tr> <td> <tbody> <thead> <th> <ul> <li> <iframe> <img> <hr>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.