Landskab nr. 6 2016

Landskaberne omkring boligbebyggelser

Publiceret af Helene Helligsøe søndag okt 16, 2016 klokken 17:38

I tiden efter anden verdenskrig voksede Danmarks og ikke mindst Københavns befolkning som aldrig før. Der skulle drastiske midler til for at undgå bolignød og desuden sikre den stigende boligstandard, som alle forventede i den begyndende højkonjunktur. Først tog boligbyggeriet fart; i slipstrømmen fulgte talrige andre opgaver med friarealer omkring folkeskoler, gymnasier, universiteter, efteruddannelses-, omsorgs- og kulturinstitutioner samt kirkegårde. Havearkitekternes virkefelt ekspanderede dermed voldsomt og med opgaver i en langt større skala end før.

En bred gruppe af landskabsarkitekter løste opgaverne. I det følgende vises boligbebyggelser med bl.a. C.Th. Sørensen, Aksel Andersen, Georg Boye, Ingwer Ingwersen, Eywin Langkilde, Erik Mygind, Agnete Muusfeldt og J. Palle Schmidt. De fleste var influeret af G.N. Brandts tanker. Anlæggene præget af den enkle fornuft i den funktionelle tradition, men samtidig meget grønne og frodige. Friarealerne til boligbebyggelserne har det tilfælles, at der oftest er et hierarki – fra en større kile eller grønning midt i bebyggelsen over mindre halvoffentlige zoner ved boliglængerne til nære, små steder ved selve boligen. Samarbejdet mellem de almennyttige boligselskaber, arkitekter og landskabsarkitekter fandt et leje, som ikke er overgået siden. Bl.a. Dansk Almennyttigt Boligselskabs (DAB) og fsb viste vilje til at eksperimentere med lave husformer og nye boligtyper.

LANDSKAB 6-2016 belyser landskaberne omkring 1940’ernes og 1950’ernes boligbebyggelser. Udvalgte boligbebyggelser er fotograferet her i eftersommeren af Christina Capetillo, og gamle tegninger er taget frem fra tegningssamlingen på Københavns Universitetsbibliotek, Frederiksberg. Den foranderlighed, som sådanne landskabsarkitektoniske værker inkl. deres delelementer er underlagt, diskuterer Ellen Braae, Svava Riesto og Martin Søberg, herunder mulighederne for bevaring, fredning, forvaltning og udenlandske erfaringer. Mogens Bundgaard fra DAB og Hedevig Østergaard og Birgitte Vest Rasmussen fra fsb, skriver om drift, grønne strukturplaner og udviklingsbehov.

Drømmen om det gode liv kan aflæses i planen herunder: boligtyper til unge og gamle, børne- og ungdomsgård, butikker, bibliotek, station m.m. Annemarie Lund.

Tilføj kommentar

Filtered html

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <div> <span> <table> <tr> <td> <tbody> <thead> <th> <ul> <li> <iframe> <img> <hr>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.