Landskab nr. 5 2015

Landskab nr. 5 2015

Publiceret af tirsdag sep 1, 2015 klokken 13:21

Stoeptegeltuintjes, små fortovsflisehaver, er et fænomen, der har været populært siden 1960’erne i Holland. Især i storbyer som Amsterdam, Rotterdam og Utrecht vil mange have set, hvordan urteagtige planter af alle slags på skødesløs og livgivende vis sammen med cykler, bænke og stole indtager fortovsarealerne foran både etageboliger, caféer og forretninger. Arrangementerne er byboernes selvbestaltede og ustyrede angreb på ensformighed og måske også udtryk for hollændernes forhold til dyrkning. Metoden har været, at man bare tager et par belægningssten op og så sår eller planter. Mange slags klatrende planter op ad husvægge er mere reglen end undtagelsen, stauder og enårige blomsterplanter ligeså, og selv små tomatplantager forekommer.

Her i landet er sådanne Stoeptegeltuintjesde senere år blevet noget mere synlige i bybilledet.
Bl.a. i området omkring Sankt Hans Torv er der denne sommer set en blandet sommerblomstplantning i de små jordstykker, der er tilovers omkring gadens træer – lig den på fotoet til venstre. Graffiti med planter kan man kalde det, meget positivt ment. En lokal signatur og hjemliggørelse af arealet ud for opgangen.

Fotoet er imidlertid fra et lille kommunalt drevet sted. Gentofte Kommune vil gerne skabe lommeparker – små grønne åndehuller og mødesteder – og satser derfor også på steder i den helt lille skala. For at skabe opmærksomhed om de mange små grønne felter som vejhjørner, restarealer o.l. har man i 2015 udvalgt 18 steder, hvor kommunens gartnere har fjernet græstørv, valgt en frøblanding og sået sommerblomster – og passet det. Det har udviklet sig til frodige og farverige felter. Et af stederne er en blomstercirkel i plænen omkring Bernstorffstøtten ved Lyngbyvejen. Sommeren igennem har jeg set mange standse, stå af cyklen og gå hen og kigge nærmere på det ca. 20 kvm store bed der. Og Park og Vej melder, at de har fået mange positive tilkendegivelser, hvilket kan tydes sådan, at der fra borgernes side er stor interesse for detaljerigdom, forskellighed og foranderlighed i de grønne områder. Diversitet i flora og fauna er ikke kun noget landskabsarkitekter plæderer for.

“Regeringen lancerede i 2014 Naturplan Danmark for at skabe mere og bedre natur. Realdanias vision for Danmark 2050 Det bli’r et yndigt landhar en vision om mere vild natur og flere arter. En del af Østerbro i Købehavn er udnævnt til klimakvarter med masser af billeder af natur”, opremser Torben Dam og Virginie Le Goffic i artiklen Naturen udspringer af byen selv.
For at nærme sig de mål foreslår de, at man i stedet for at forsøge sig med konstruerede og sårbare naturefterligninger arbejder med tre robuste plantningsstrategier: At man udnytter spontant opstået natur i form af selvsåede træer og buske, at man udvikler natur ud fra nyplantninger gennem udtynding og indplantning, og at man transformerer ’glemte’ beplantninger. Den faglige udfordring er, at det kræver en virkelig god fornemmelse for plantemateriale og en løbende bearbejdning.

Med et eksempel fra Schweiz viser Lone van Deurs, hvordan Brühlgutpark gennem en bevidst og meget professionel brug af planter adskiller sig fra de fleste andre nyere parker. Her er værnet om gamle træer, nye er indplantet, og en mangfoldighed af urteagtige er brugt til at skabe både naturpræget skovbund og mere kulturprægede blomsterbræmmer.

At forhaven i høj grad også er med til at give diversitet i boligområder, og at den er kulturarv, belyses i en ny rapport, Forhaven – et byrum under forandring,udarbejdet af Niels Lützen, Lise Lycke, Mette Greve Pedersen og Nils Vejrum for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Hensigten med rapporten er at få kommuner, grundejerforeninger, boligselskaber m.fl. til at arbejde for at bevare og udvikle forhaven. Niels Lützen slår et slag imod skærvehaver og pointerer, at “bevaring og genskabelse af de grønne forhaver i sig selv giver en grønnere og smukkere by, der sikrer, at noget af vores kulturarv ikke forsvinder. De kan også være med til at give inspiration til nye grønne tiltag i byen, hvor nye forhaver på byens brede fortove, grønnere gader og mere natur er med til at skabe en oplevelsesrig og mere bæredygtig by”.

Graffiti med planter synes at være mulighedernes land. AL

Tilføj kommentar

Filtered html

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <div> <span> <table> <tr> <td> <tbody> <thead> <th> <ul> <li> <iframe> <img> <hr>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.