Landskab nr. 2 2015

OSLO - RETT OG SLETT

Publiceret af Lone Andersen mandag mar 23, 2015 klokken 10:26

Redaktionsudvalget var i september 2014 på studietur i Oslo. Efter de senere år at have besøgt Sverige, Finland og Island ville vi nu se den rivende byggeaktivitet, der foregår ved fjorden i Oslo og den generelle ’oprustning’ af byen, men også høre om Oslos satsning på det blå-grønne i deres byudvikling. Med en fælles skandinavisk indsats er det så atter blevet til et udvidet nummer af LANDSKAB med nordisk indhold.
Oslo vokser ligesom andre hovedstæder i Norden, økonomien er stabil og god, og man vil være storstad. Der er massiv opgang – ambitionerne er høje, og mange tegnestuer, norske som nordiske, er i gang med de store projekter. Byggekranerne og Barcode-området med høje huse på række er noget helt andet end den vante tur op og ned ad Karl Johan.
Ola Bettum beskriver, hvordan man i Oslo gennem en hel del år, først med Akerselva nu med Alnaelva og Hovinbekken, har brugt vandløb som katalysator for forandring og byudvikling. Vandet er logikken i landskabet. Som svømmehuden i vores Fingerplan fra 1947 bliver vandet og derfor også topografien med dale og højdedrag udslagsgivende for dagens transformation af bykvarterer. Ola Bettum fremhæver, hvordan parkpolitik ovenikøbet er blevet et væsentligt instrument i arbejdet med kulturel mangfold i det nu ret multietniske Oslo.
Akerselva, Oslos gamle industrielv, har siden 1986 været foregangseksempel for en målrettet byplanlægning, der inddrager omsorgsfuld transformation af tidligere industribygninger. Det er lidt efter lidt er blevet til en sammenhængende ’elvepark’ – fra søen Maridalsvannet i nord til Bjørvika med operahuset på fjordbredden. Det er blevet en elvepark, som ogå huser store kulturinstitutioner i tidligere industribyggeri, bl.a. Arkitekthøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo. Successen i det parkpolitiske arbejde med Akerselva har så affødt, at der nu arbejdes med bearbejdning af andre småelve med sidevandløb i Oslos byområde.
De sidste 15 år er der således kommet stor fokus på byens blågrønne identitet, og der stiles målrettet mod at genåbne rørlagte vandløb. I 2007 påbegyndtes en ambitiøs satsning for at opgradere drabantbyområder mod nordøst, Groruddalssatsingen. Tre nye bydelsparker er en del af denne blågrønne fornyelsesstrategi: Grorudparken, Bjerkedalen og Verdensparken. I bydelen Ensjø med Tiedemannsparken arbejdes tillige ud fra et mål om blågrøn identitet.
En del af Oslos stærke og grønne parkpolitiske præstation består også i en satsning på park-gader og brede træplantede avenuer. Dronninga landskap er en tegnestue, der har specialiseret sig i træplantninger – såvel den klassiske, distingverede type som en mere botanisk varieret slags, der signalerer af overskud og livsglæde – og slet og ret tilfører byen noget magisk mere. På og omkring Carl Berners Plass er udarbejdet samlet træplantningsplan, og der er plantet 200 bytræer for at få skønhed og frodighed. I Bjørvika etableres omfattende træplantninger. Her har Kong Håkon 5.s gate fået brede, beplantede fortove med forskellige arter af egetræer. Og på Dronning Eufemias gate kører sporvognen på en bred og grøn løber af græs – flankeret af søjleeg. Det spaciøse, beplantede fortov i solsiden er beriget med over 300 gadetræer i 54 forskellige sorter og arter. Et andet sted i byen har Bogstadveien fået et gevaldigt løft; med træer – der plantes netop nu– med brede fortove og med generøse og delikat bearbejdede granitbelægninger. Hele gadens forløb og linjeføring er strammet op og tværprofilet raffineret gennem ny kotering, således at overgangene glider smukt sammen.
Da vi var nået helt igennem Karl Johans gate, kom vi til pladsen foran det kongelige slot – smukt fornyet med grus og granitrender. Så der er meget andet, man skal se.
Vi blev næsten mundlamme over at se en sådan fart over feltet og store armbevægelser – det nye Oslo – rett og slett,som de siger. AL

Se også: Karsten Jørgensen og Vilde Stabel (red.): Ny norsk landskapsarkitektur. Gyldendal Norsk Forlag, 2010; Jan Bernigeroth og Annegreth Dietze-Schirdewahn: Oslo. A Guide to New Landscape Architecture. Edition Topos, Callwey, 2012; Norske landskapsarkitekters forening: Årbok 2014-2015. Eget forlag, 2014

Tilføj kommentar

Filtered html

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <div> <span> <table> <tr> <td> <tbody> <thead> <th> <ul> <li> <iframe> <img> <hr>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.