BYG Bæredygtigt Byggeri nr. 05 2015

Quick fix?

Publiceret af torsdag maj 5, 2016 klokken 22:16

Danmarks største byer savner boliger, og det er især boligsøgende med behov for billige boliger, som er på spanden. For at løse problemet må vi gøre noget her og nu, nemlig få styr på planloven, som blandt andet baner vejen for almennyttige boliger i nye byområder. På langt sigt får vi brug for endnu mere medansvar fra den almene boligsektor (s. 4). Vi skal bruge private projektudviklere, som tænker på mere end profit. Kommunerne må gennemtænke og håndhæve deres arkitekturpolitik og samtidig lade kommuneplanerne give plads til små boliger. Arkitekterne skal udvikle boformer, der er mere end boliger til kernefamilier. Hvorfor alt dette? Fordi vi skal have social balance i byerne. Ellers bliver byerne for kedelige. Det betyder ikke, at arkitekturen skal være vild. Det kan være helt almindelig arkitektur, vi skal bo i (s. 12). Men måske skal vi designe en afløser for kørestolen, så det ikke længere bliver tilgængelighedskravene i bygningsreglementet, der bestemmer størrelsen på dit hjem (s. 14). Måske skal vi bygge arkitektur på samlebånd (s. 20). Lige meget hvad, så "lad os da for fanden bygge noget" som er smukt, funktionelt og bæredygtigt – og som holder i 100 år! (s. 18). 

Marie Sofie Larsen, redaktør

Tilføj kommentar

Filtered html

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <div> <span> <table> <tr> <td> <tbody> <thead> <th> <ul> <li> <iframe> <img> <hr>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.