BYG Bæredygtigt Byggeri nr. 03 2015

BÆREDYGTIGHED

Publiceret af mandag jun 1, 2015 klokken 14:51

CIRKULÆR BÆREDYGTIGHED

I Rønne på Bornholm er det tidligere Hotel Ryttergården blevet bygget om til et ‘cirkulært bæredygtigt’ byggeri. Projektet omfatter energirenovering, nybyggeri og et landskabsprojekt og byder på en mangfoldighed af bæredygtige løsninger, som bidrager til projektets grønne kredsløb.

Af Marie Sofie Larsen

Det er meningen, at projektet “Green Solution House” skal udvikle sig i takt med, at nye grønne teknologier kommer til, men allerede nu byder byggeriet på gulvtæpper, der renser luften for støvpartikler, akustiske overflader, som frigør luften for formaldehyd, og på hotellets ‘smart rooms’ kan du justere indeklimaet via en tablet. Energien kommer fra et nyt affaldssystem, som omdanner skrald og madrester til varme, elektricitet og gødning.

Nyt bæredygtighedsbegreb

For at sikre en holistisk tilgang og for at demonstrere, at bæredygtigt byggeri handler om meget mere end valg af certificering, er projektet baseret på tre bæredygtighedsstrategier. Tretrinsraketten er inspireret af Cradle to Cradles kredsløbsprincip, certificeret efter den danske version af DGNB og udviklet efter Active Houses fokus på energi, miljø og komfort. Projektgruppen kalder selv denne tilgang for ‘cirkulær bæredygtighed’:

 “Cirkulær Bæredygtighed handler om at se bygninger som økosystemer, som fungerer i kredsløb ligesom naturen. Det betyder i praksis huse, der baseres på vedvarende energi, og som samler regnvand, renser spildevand og konstrueres, så byggeriets materialer kan recirkuleres uden at blive til affald,” siger Kasper Guldager Jensen, partner i 3XN og GXN, som stod for skitseringen og de bæredygtige strategier.

Genbruger mest muligt

Hvorfor reparere eller udskifte noget, der stadig virker? Det spørgsmål har dannet grundlag for en omfattende genbrugstilgang i projektet. Derfor har de gamle bygninger, som stod på stedet, fået en energirenovering og en ny tilbygning der, hvor de gamle bygninger ikke længere kunne klare opgaven. Det oprindelige inventar er blevet genbrugt så vidt muligt, og møblerne er blevet ombetrukket med miljøvenlige tekstiler. Parkeringspladserne består delvist af byggeaffald fra ombygningen og rester af bornholmsk granit fra et lokalt granitbrud. 12 tons glasaffald, doneret af den bornholmske glaskunstner Pernille Bülow, er blevet tumblet i cementblandere, og nu ligger glasset med de runde kanter på de stier, der omgiver det nye hotel- og konferencecenter.

Ønsket var at skabe en bygning, som genererer minimale mængder affald i byggeprocessen og den daglige brug, og når bygningen engang ikke skal bruges længere, kan den skilles ad, og materialerne kan genbruges som husets nye facadeelementer, der kan skilles komplet ad.

Naturlig teknologi

Algegeneratorer renser vandet fra badeværelserne, som flyder gennem anaerobe biologiske filtre, der skal sikre, at vandet kan genbruges i husets egen cyklus. De første stadier af rensningen foregår under jorden, og senere bidrager LED- og sollys til algerensningen. Vandet løber gennem gennemsigtige rør med alger, der renser vandet og absorberer C02. Ambitionen er at blive selvforsynende med rent drikkevand gennem biologisk rensning af vand fra huset og parken omkring det.

Alle madrester og andet biologisk affald bliver omsat til naturgas og biokul i husets eget pyrolyseanlæg, der opvarmer materialet. Restproduktet bliver brugt til gødning. Biogasserne bliver omsat til elektricitet og varme, og overskudsvarmen bliver lagret i husets tidligere swimmingpool, der nu fungerer som termisk energilager. Den gamle pool er ombygget og indgår nu i husets nye energiprofil som et vandbaseret energilager, der skal lagre overproduktion af energi fra solceller og solfangere.

Ren luft og dagslys overalt

Naturligt dagslys øger vores indlæring, holder os vågne i konferencelokalet og sikrer samtidig et lavt energiforbrug til kunstigt lys. Derfor er der ingen gardiner i konferencelokalerne, og LED-skærme har taget de konventionelle projektorers plads, så alle kan se hinanden og naturen udenfor og samtidig læse, hvad der står på skærmene. Taget over foyerens glasryttertage har transparente solceller, og konferencesalens gavle er store nordvendte glasflader, der trækker lyset ind. Dagslystunneler hjælper lyset ind til husets dybere rum vha. en roterende reflektor på taget, der fanger sollyset og sender det ind til receptionsområdet.

Naturlig og mekanisk ventilation skal sikre et behageligt indeklima sammen med de støvabsorberende tæpper på gulvene og pladerne på væggene, som neutraliserer formaldehyd i luften. En grøn væg med bornholmske bregner renser luften yderligere ligesom tagets tagpap, som fanger luftbåren partikelforurening fra trafik ved at neutralisere nitrogenoxid-partikler (NOx). Processen sker, når solens ultraviolette stråler rammer taget og neutraliserer mere end 85% af partiklerne, før de skylles væk af regnen.

Miljøvenligt projekteret

Samlinger, der let kan skilles ad, så materialerne kan blive genbrugt, er blevet prioriteret højt i projekteringen. Konstruktionstræ, limtræ og krydsfinerplader er FSC/PEFC-certificerede, og isoleringsmaterialerne er produceret af godt 80% genbrugsglas og har lave lambdaværdier. En lambdaværdi er et tal, der fortæller, hvor godt et materiale leder varmen. Dette angives med det græske bogstav lambda (λ). Alle lofterne består af akustikplader produceret med 70% genbrugsglas og med et plantebaseret bindemiddel, og gulvene er af trælamelparket i FSC-certificeret træ. Inddækninger, tagrender og nedløb er af zink, der er langtidsholdbart og fuldt genanvendeligt.

Naturpark

Restprodukter fra bornholmske granitbrud, fritvoksende træer fra Almindingen og lokale biotoper indgår i den naturpark, som omgiver bygningerne.

“Green Footprints” er Nordens første landskabsprojekt med cirkulær bæredygtighed. Det nye landskab er et studie i, hvordan man kan arbejde med løsninger, som er funderet i det lokale og designet på naturens og materialernes egne præmisser. Resultatet er en naturpark, hvor alle materialer og alle designløsninger er hentet på Bornholm og derfor er optimalt synkroniserede med det lokale kredsløb.

“Netop den lokale forankring har været helt unik i dette projekt. Vi har skabt synergi mellem planter, dyr, mennesker og ressourcer i en naturpark, som bogstaveligt talt er bygget af Bornholm, med bornholmere og til Bornholm – og resten af verden,” siger Rasmus Astrup, partner i SLA, som har stået for landskabsprojektet.

Et lokalt savværk har leveret alt træ til parken, og alt træet er ubehandlet. Restprodukter fra lokale granitbrud – fra klippelignende klumper og store sten til skarpe skærver og stenmel – indgår i belægningen på naturparkens parkeringsplads, og parkens 500 meter stier består af 75 tons bornholmsk affaldsglas. Det oliebaserede bindemiddel bitumen, som normalt binder asfalt sammen, er erstattet af et vegetabilsk bindemiddel. Normalt forurener bitumen det regnvand, der falder i landskabet, hvilket gør, at vandet ikke kan genbruges, men her bliver regnvandet samlet op på grunden vha. den jord, der var tilovers fra byggeriet og nu udgør det terræn, der skal være husets vandreservoir i fremtiden.

 

Tilføj kommentar

Filtered html

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <div> <span> <table> <tr> <td> <tbody> <thead> <th> <ul> <li> <iframe> <img> <hr>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.