BYG Bæredygtigt Byggeri nr. 02 2016

GLÆDELIGT GENBRUG!

Publiceret af torsdag maj 5, 2016 klokken 23:53

Når jeg ser, hvordan bygninger, som endnu ikke er fyldt 100 år, alt for ofte må lade livet i nedknusningsmaskiner, bliver det tydeligt for mig, at vi bør genbruge meget mere byggeaffald end de få mursten, som sommetider bliver  banket rene og muret op igen, eller den knuste bygningsbeton, som nogen gange finder vej tilmotorvejsunderlag. Og efterhånden som dette nummer af BYGer blevet til, er jeg blevet glædeligt opmærksom på, at genbrug kan komme  til at fylde fordelagtigt meget mere i byggeriet, end det gør lige nu.

Genbrug er ikke ”kun” godt for miljøet. Genbrug kan, i følge ingeniør Erik Krogh Lauritzen, side 2, også være en god forretning. Samlingsdetaljen kan være nøglen til, hvordan vi sikrer en god  cirkulær økonomi, og arkitekt Pelle Munch-Petersen og ingeniør Martin Vraa Nielsen, hjælper os på sporet af den bæredygtige samlingsdetalje på side 15. Arkitekt Lasse Lind, er gået herligt konkret til værks sammen med GxN på side 20.

Genbrug giver nye opgaver, fra logistik til æstetik, og måske kan genbrugsopgaverne bringe alt fra kunstnere til købmænd tættere på hinanden. Dette nummer af BYG slutter med et særdeles smukt bud på genbrug af gamle byggematerialer på side 30.

Marie Sofie Larsen, redaktør

Tilføj kommentar

Filtered html

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <div> <span> <table> <tr> <td> <tbody> <thead> <th> <ul> <li> <iframe> <img> <hr>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.