BYG Bæredygtigt Byggeri nr. 02 2015

HAVNEHUSENE

Publiceret af fredag maj 1, 2015 klokken 15:26

BRED BÆREDYGTIGHED

Havnehusene på Aarhus Havn favner flere former for bæredygtighed og byder på nye tekniske løsninger, bløde sociale værdier og stilfærdig, men stærk arkitektur.

 

Havnehusene er selvforsynende med energi. Det betyder, at de kommende beboere som udgangspunkt slipper for varmeudgifter, hvis de ellers opretholder et normalt forbrug. I starten skal beboerne dog betale godt 150 kr. aconto om måneden, fordi de kommende to år skal bevise, at forbruget bliver som forventet, og at regnskabet holder.

 

SELVFORSYNENDE

De nye huse i Aarhus Ø er nulenergihuse. Det betyder, at det samlede energiforbrug til varme og varmt vand svarer til mængden af den energi, husene selv skaber på stedet.

Varmen kommer fra jordvarmeanlæggets 21 lodrette boringer i 150 meters dybde, fem varmepumper, hybridpaneler, som er en kombination af solfangere og solceller, og fem energibrønde.

Når de første beboere flytter ind 15. maj 2015, vil det grå spildevand i stedet for at ende direkte i kloakken med en gennemsnitstemperatur på 20 grader først blive opsamlet i energibrøndene, inden det løber videre ud i kloakken. Herfra får Havnehusene ca. 60% af energien.

 

DET BETALER SIG

Brabrand Boligforening er de første i Danmark, som gør brug af netop denne energiløsning. Boligforeningen skal selv stå for at måle, aflæse og administrere energien i Havnehusene, men trods det ekstra arbejde fortsætter arbejdet med energien, for boligforeningen vil gerne give beboerne den ‘flade’ husleje.

Det rammebeløb, som Brabrand Boligforening fik at bygge for, var på 20.000 kr. pr. m2 for familieboligerne og på 23.000 kr. pr. m2 for ungdomsboligerne. Hertil kom en totaløkonomisk merinvestering på 14 mio., som blev brugt på energiløsninger. Brabrand Boligforening forventer, at denne investering vil tjene sig ind på få år.

 

KOMPAKT TEGLKARRÈ

Husene er så kompakte, at transmissionsarealerne er små sammenlignet med det opvarmede etageareal. Det betyder, at varmetabet bliver mindre. Klimaskærmen er isoleret med et transmissionstab på 5,4 W/m2 og ligger dermed under de 5,7 W/m2, som er kravet for opfyldelse af lavenergiklasse 2020. De moderate mængder af glas i facaden består af trelags-energivinduer med en U-værdi på maksimalt 0,8 W/(m2K) og en g-værdi, som kun tillader godt halvdelen af den solvarme, der rammer glasset, at trænge igennem til bygningen.

 

BLANDEDE BEBOERE

Alle tagene har terrasser og drivhuse. På de højeste tage samler grønne flader regnvandet, som skal bruges til at vande beboernes fælles tomater med. Hvert tag har en dobbeltfunktion, som tager højde for energirammen eller det socialt bæredygtige liv, der snart skal leves her.

Det bliver en blandet beboerskare, som kommer til at spendere sommeraftnerne sammen i og omkring drivhusene på Havnehusenes tage, for de 262 almene boliger består af 103 ungdomsboliger og 83 familie- og seniorboliger. I sæsonerne med omskifteligt opholdsvejr vil væksthusene på tagene formodentlig blive Aarhus' mest eftertragtede vinterstuer.

 

STILFÆRDIGT

Havnehusene består af ni blokke, som er iklædt tegl i fire forskellige forbandter. Vinduerne har forskellige størrelser, og altanerne er beklædt med glas i forskellige farver. Blokkene varierer i hver sin højde, og drivhusene på tagene bidrager til arkitekturen, som står stilfærdigt, men stærkt i forhold til de ikonbyggerier, som ellers præger Aarhus Ø.

Heldige lejere kan se frem til to altaner og en treværelses lejlighed for ca. 8.300 kr. pr. måned eller en ungdomsbolig med to værelser til 4.000 kr. pr måned.  msl

Tilføj kommentar

Filtered html

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <div> <span> <table> <tr> <td> <tbody> <thead> <th> <ul> <li> <iframe> <img> <hr>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.