Arkitektur DK #3 2012 'Kunstarkitektur'

Leder: Kunst og arkitektur

Publiceret af Kjeld Vindum mandag jun 25, 2012 klokken 10:58

Dette nummer af Arkitektur DK fokuserer på forholdet mellem arkitektur og kunst. Eller mere præcist: de steder eller begivenheder, hvor arkitektur og kunst ikke blot mødes eller støder sammen, men faktisk bliver uadskillelige. Integreret kunst er den gængse betegnelse. I denne grænseflade ligger muligheden for at udforske og udfordre de gængse kategorier. For at nye slags kunst/arkitektur kan opstå.

Blandt de mere dagsaktuelle grunde til at tage emnet op er følgende, hvoraf de sidste to også behandles inde i magasinet.

1. Udgivelsen af Jane Løvschall Dolmer og Trine Møller Madsens bog Kunst på stedet på Arkitektens Forlag. Det er vores klare ønske at bidrage til og følge op på den interesse og diskussion, som bogen har rejst.

2. Diskussionen omkring Poul Gernes’ udsmykning af Herlev Hospital, som blev intensiveret, da man for nyligt ombyggede en etage i hospitalets sengetårn. Ombygningen trodsede Gernes’ udsmykning og hans efterladte anvisninger i forhold til eventuelle ændringer, som foreligger i en otte bind stor såkaldt farvemanual.
Vi er med på, at ændringer er nødvendige. Man kan ikke betragte et hospital som et urørligt kunstværk. Men vi må samtidig kræve, at man i forbindelse med større ændringer respekterer udsmykningen i videst mulig grad og derfor indkalder kunstkyndig rådgivning og gør brug af kunstnere med forståelse for kunstneren i forhold til at foreslå, hvordan ændringerne gennemføres. Ændringsforslag, der er baseret på en fortolkning af Gernes’ udsmykning, så den kan holdes i live som levende helhed i stedet for at blive amputeret, som det netop er sket. En sådan praksis kunne også have generel relevans for forvaltningen af stedsspecifik kunst over tid.

3. Bygningsstyrelsens planlagte udsendelse af sin vejledning i integreret kunst. Bygningsstyrelsen har igennem flere år ydet en pionerindsats i forhold til kunstplanlægning. En indsats, som netop har manifesteret sig i, at man har udviklet en praksis. Intentionen har været at få den bedst mulige kunst for de penge, der i forvejen er afsat til kunst i forbindelse med offentlige byggerier. Gennem en række projektforløb har man høstet erfaringer med bl.a. brugen af kunstkonsulenter i projekterne. Det var en ordning, der var stor tilfredshed med, både blandt brugere og udførende, og vejledningen blev derfor imødeset med en vis forventning.


Det viser sig nu, at vejledningens skæbne er uvis, idet der fra styrelsen henvises til, at vilkårene for den udviklede praksis er undergået forvaltningsmæssige ændringer. Men det kan undre og bekymre, at man evt. vil ændre en velfungerende praksis og stopper udsendelse af en trykklar vejledning i at få den bedste kunst for pengene. Vi håber og opfordrer til, at vejledningen alligevel udsendes.

Først og sidst håber vi at kunne inspirere flere arkitekter til at interessere sig for mulighederne i samarbejdet mellem kunstnere og arkitekter, mellem kunst og arkitektur.

kv

Tilføj kommentar

Filtered html

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <div> <span> <table> <tr> <td> <tbody> <thead> <th> <ul> <li> <iframe> <img> <hr>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.