Arkitekten nr. 6 2014

En anden verden

Publiceret af Henrik Schafranek onsdag jun 11, 2014 klokken 10:30

   Fredningen af Assistens Kirkegård i København bør føre til selvransagelse i kommunen.

   Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse den 6. maj er måske ikke på linje med de senere års akademiske og faglige fokus på transformation og det evidente i, at intet er statisk. Men fredningen er nødvendig i forhold til virkeligheden. Virkeligheden er metrostationen ved Nørrebros Runddel, labile kommunalpolitikere og forestillingen om byen som gentrificeret legeplads, der har spillet længe og med stor, men også meget æstetisk skabelonagtig succes mange steder. 
   Der bør være plads til pauser og en mere nuanceret faglig værdisætning af bylandskabet. 

   Mange buske og træer på Assistens er sjældne og udgør en enestående samling på verdensplan. Skiftende generationer af gartnere kan takkes for dette, og de mange gravstens høje kunstneriske niveau samt kapellernes gode arkitektur behøver ikke nærmere redegørelse på dette sted. Begrebet gravfred er implicit. Pointen er, at disse ting tilsammen danner et sansemæssigt univers, som er skrøbeligt og overvældende på samme tid.

   Den aktuelle fredning paralyserer ikke kirkegårdsdriften, og der peges i afgørelsen på en fortsættelse af den nuværende hybrid mellem gravminder og uformel park. Netop den balance har ikke brug for fysiske ’stempler’ såsom fragmenterende legepladser og cykelstier. Man går bare ind i anden verden: 
   Skyrækker, Parykbusk, Korsved, Hæg. 
   Kryptomerie, Sørgegran, Tårefyr, Tørst.
   Amur-kork, Livstræ, Bispehue, Ær.
   Midt på Nørrebro!

   mk

Tilføj kommentar

Filtered html

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <div> <span> <table> <tr> <td> <tbody> <thead> <th> <ul> <li> <iframe> <img> <hr>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.