Arkitekten nr. 5 2016

MERE GANG- OG CYKELBRO!

Publiceret af onsdag maj 11, 2016 klokken 09:28

Et vigtigt element i det stærkt forbedrede projekt til et nyt IKEA-varehus ved Kalvebod Brygge vest i København er den hævede, gennemgående promenadepark. Promenaden, som i realiteten begynder ved foden af SEB bank, har hele tiden været en del af planerne og er i det aktuelle projektforslag brugt som formgenererende element; bygningselementer og park slynger sig sammen helt frem til og hen over vejbanen ved Dybbølsbro.

Syd for broen virker det anviste byprospekt, to boligtårne og et kontorkompleks, mere uforløst; som endnu en gang hjem- løse kommoder, der tilfældigt finder sammen på et par ledige grunde i den store by.

Der må fokuseres endnu mere på, i hvilken grad og på hvilken måde dette store udviklingsområde giver byens borgere noget igen, som det giver mening at bruge i byens flow.

Langs kajkanten bag Kalvebod Brygge øst, som alle elsker at hade, løber fx en offentlig tilgængelig havnepromenade; fra Fisketorvet i syd og foreløbig frem til Julien de Smedts elegante Kalvebod-bølge ved Langebro. Denne promenade bruges alt for lidt, primært fordi den er skjult bag en stribe kontorer, uden offentlige gennembrydninger af nævneværdig betydning.

En tværgående gang- og cykelbro hen over den firesporede, stærkt trafikerede vejbane mellem det nye IKEA–område og havnen ville ændre på det forhold og sikre, at byrummene i højere grad kommer til at indgå i en rute på vej gennem byen.

Københavns Kommune havde allerede denne idé på banen, da man fremlagde udviklingsmulighederne for den Hvide Kødby i 2005, hvori den nu nedrevne Kulbro (th. nederst på ovenstående illustration) over baneterrænet indgik som et potentiale i en ny forbindelse mellem Vesterbro og havnen.

Så det er bare at genoptage det fine projekt, nu hvor byen igen er blevet rig.

MK 

Tilføj kommentar

Filtered html

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <div> <span> <table> <tr> <td> <tbody> <thead> <th> <ul> <li> <iframe> <img> <hr>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.