Arkitekten nr. 4 2014

Altid!

Publiceret af Henrik Schafranek tirsdag apr 1, 2014 klokken 10:36

Regeringens arkitekturpolitik rummer blandt andet en oversigt over initiativer, som for en dels vedkommende har været under realisering et stykke tid, i samarbejde med bl.a. Realdania, Akademisk Arkitektforening, Dansk Arkitektur Center, arkitektskolerne, kommunerne m.fl.
Vi er allerede dygtige, kan man sige, og æren tilfalder de nævnte parter samt de kvinder og mænd i embedsværket, som under skiftende ministre og regeringer har været med til at modtage, udvikle og samle projekterne.

„Ministre forgår, men embedsmænd består”, som kulturminister Marianne Jelved nøgternt bemærkede ved offentliggørelsen i februar af Mennesker i centrum.
Et aktuelt eksempel:
Det er svært at tro, at topprofessionelle byggeøkonomer lægger et budget i 2010, der ikke tager højde for prisstigninger på et byggeri, som man ved kommer til at strække sig over mange år.
Og dog, for budgetoverskridelsen på byggeriet af Skejby Sygehus minder meget om stribevis af lignende sager, hvor man underbudgetterer et byggeprojekt for at få det igennem det politiske system. Så kan man altid tage skraldet bagefter, når det alligevel er for sent at stoppe.

Udviklingen i dette igangværende supersygehusbyggeri harmonerer ikke så godt med hensigtserklæringerne i arkitekturpolitikken, for i realiteten hidrører ambitionen i 2014-udspillet om, at det offentlige skal gå foran med kvalitetsbyggeri, fra den tidligere regerings arkitekturpolitiske skrift Arkitekturnation Danmark fra 2007.
Det daværende Økonomi- og Erhvervsministerium lancerede dengang en byggepolitisk handlingsplan, der skulle skabe mere kvalitet for pengene og mere konkurrence i det offentlige og det offentligt støttede byggeri.
Enten ophører vi, nu 7 år senere, med at blive forargede over, at budgettet ikke holder, eller også var det måske på tide at få udarbejdet en mere smidig lovgivning og økonomistyring i den danske byggesektor?

I den nye arkitekturpolitik anes en løfterig kontur af noget, som kunne danne rammen om det nødvendige lovarbejde i regeringens lovede byggepolitiske strategi, der skal komme til foråret:

„Høj kvalitet i det offentlige byggeri kan som oftest betale sig, når man ser på totaløkonomien, hvor anlægs- og vedligeholdelsesudgifter vurderes under ét, herunder bygningens langsigtede markedsværdi”, står der på side 53 i Mennesker i centrum.

Som oftest? Nej. Altid!

mk

Tilføj kommentar

Filtered html

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <div> <span> <table> <tr> <td> <tbody> <thead> <th> <ul> <li> <iframe> <img> <hr>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.