Arkitekten nr. 3 2016

KVALITETSSIKRING

Publiceret af mandag mar 7, 2016 klokken 09:52

Det er åbenbart, at Alex Ahrendtsen (DF, MF) ignorerer armslængdeprincippet mel- lem politikere og det faglige system, når han spiller smagsdommer i medierne og kræver det i 1994 fredede, men nedslidte og vandstandstruede Vikingeskibsmuseum i Roskilde nedrevet og erstattet af en ny bygning i vikingestil.

Samtidig er risikoen for, at det kommer til at gå, som det gik med K.B. Hallen i Køben- havn, til stede. For fredning i Danmark er nemlig noget, man har, indtil kulturministe- ren ombestemmer sig og ophæver fredningen. Hans Hansens K.B. Hal fra 1938 blev fredet i 2011, umiddelbart før branden, men affredet i 2013 med den begrundelse, at bygningen ville blive alt for dyr at sætte i stand og for farlig at opholde sig i (på trods af uenighed blandt ingeniør-eksperter om betonens styrke) (se Arkitekten 03/14).

I dag er en ny på vej, som ikke ligner en blanding af en håndbold og en tennisket- cher, måske fordi man sørgede for at gennemføre en fagkompetent proces og en prækvalifikationskonkurrence med otte deltagere.

Men hallen i Roskilde er ikke brændt ned! Set fra en arkitektfaglig synsvinkel er der behov for en omhyggelig undersøgelse af de muligheder, som en forbedring af det eksisterende Vikingeskibsmuseum fra 1969 kan byde på. Der er ingen grund til at betragte huset og stedet som et urørligt tempel (omkring 1990 fremsatte Erik Chri- stian Sørensen selv et forslag til en betragtelig udvidelse af sit museum), men der er i høj grad brug for de kompetencer, som knytter sig til vores danske bygningskultur: funktionsanalyser, tekniske undersøgelser, brugerinddragelse, økonomiberegninger, arkitektoniske vurderinger, konkurrencer, lokalplaner. Kort sagt alle disse herlige ele- menter, som udgør grundstammen i vores måde at bygge på, og som giver spekulan- ter og selvovervurderende politikere søvnløse nætter.

Disse elementer, som, når alt bøvlet er overstået, besegler demokratiet og sikrer kvaliteten i det byggede miljø.

MK

Tilføj kommentar

Filtered html

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <div> <span> <table> <tr> <td> <tbody> <thead> <th> <ul> <li> <iframe> <img> <hr>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.