Arkitekten nr. 2 2016

Bygningskunst

Publiceret af tirsdag jan 26, 2016 klokken 15:37

For tiden kan man iagttage en del vandret lagdelte råhuse med en lukket, lodret silhuet i midten. Når facaden er monteret, ser bygningerne helt anderledes ud, og det kan være godt eller skidt, men typisk for tiden. De fleste er bæredygtige, ifølge producenten.

Det atypiske ville være, hvis skeletformen i en eller anden grad smeltede sammen med klimaskærmen, som hvis konstruktionen, snusfornuftig og økonomisk eller sofistikeret og dyr, udgjorde et arkitektonisk element og ikke et nødvendigt stavær, som det gjaldt om at skjule og komme udenom.

BIGs 8-tal så fx specielt ud, da det stod med sine støbte betonelementer eksponeret, før den grå aluminium kom på og skabte sin egen dynamik. De to ting, facaden og konstruktionen, har ikke noget mellemværende af betydning i dansk arkitektur på det seneste. Historisk skifter det. Lagene væver sig sammen, gennemsyrer hinanden eller stabler sig op. Af praktiske og kompositoriske grunde. Diskussionen om arkitektur er også rumlig og med holdepunkter mange steder; det poetiske, kunstneriske, eventyrlige. Dette, elementernes relationer og den kunstneriske grund, er kort fortalt, hvad en gruppe arkitektstuderende arbejdede med og udstillede på Kunstakademiets Arkitektskole i efteråret 2015, og som vi har valgt at gøre til temaet i dette nummer af Arkitekten.

En evig diskussion – men savnet.

Af Martin Keiding.

Tilføj kommentar

Filtered html

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <div> <span> <table> <tr> <td> <tbody> <thead> <th> <ul> <li> <iframe> <img> <hr>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.