Arkitekten nr. 12 2015

Publiceret af Helene Helligsøe fredag dec 11, 2015 klokken 12:51

ET NATIONALT ANLIGGENDE

Der er ingen grund til at tro, at en eventuel fremtidig socialdemokratisk ledet regering vil rulle Lars Løkke Rasmussens (V) vækstplan tilbage, hvad angår byggeri i kystnære områder. Tværtimod. For det var, som vi skrev og advarede om pådette sted for 16 måneder siden i nr. 8/2014, daværende erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S), som satte det hele i gang.

Sammen med et flertal i Folketinget aftalte Sass Larsen nemlig at gennemføre en forsøgsordning påbasis af kommuneansøgninger om turistvenlige byggeaktiviteter inden for strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen. I den daværende regerings oprindelige udspil, “Danmark i arbejde – Vækstplan for dansk turisme” fra januar 2014, konkluderede man ligefrem, at smuk natur og brede strande ikke længere var nok for turisterne.

Mon ikke vi bevidner et mere gennemgribende paradigmeskift i dansk planlægning, som kommer efter et bredspektret politisk svigt af landområderne?

Vi troede, at landet var småt, og at alt kunne trimmes, nu viser det sig, at naboen er uden arbejde og har brug for penge. Ikke underligt, hvis nødstedte kommuner gerne vil trække investorer og skatteydere til, næsten uanset hvad.

Selv om langt flere beskæftigede arkitekter er ansat i det offentlige i Danmark (25%) end i fx Sverige (12%),* er den faglighed, som der bliver brug for i kommunerne til at etablere kvalificerede processer, næppe tilstrækkelig. Hvor mange åbne arkitektkonkurrencer baseret pågennemarbejdede programmer vil vi se i fremtiden? Hvilken rimelighed er der i tingene, hvis én kommune giver lov til at bygge i vand- kanten, mens en anden kommune siger nej – hvis nu ja-sigeren råder over et unikt kystlandskab, mens nej-sigeren måske bare har en flad stump at gøre godt med, som man til gengæld gerne vil hæge om?

Kystområderne tilhører ingen, men alle og er derfor, om nogen del af Danmarks geografi, et nationalpolitisk anliggende, som skal forvaltes der, hvor flertallet har svigtet: i Folketinget.

MK
*) se nærmere s. 37 

Tilføj kommentar

Filtered html

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <div> <span> <table> <tr> <td> <tbody> <thead> <th> <ul> <li> <iframe> <img> <hr>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.