Arkitekten nr. 1 2016

Publiceret af Helene Helligsøe tirsdag jan 19, 2016 klokken 13:42

EN NY BOLIGBEVÆGELSE?

Redaktionen har i december 2015 besøgt nogle få af de steder, hvor flygtninge henvises til at bo i Danmark, og fotograferet, hvad vi så – og måtte se. Resultatet kan du studere i dette nummers tema.

Teltlejre har vi set billeder nok af i medierne, det er under lavmålet og må bero på en misforståelse. Center Sandholm og Center Kongelunden forsvinder til gengæld ikke lige med det samme.

En pavillonby under opførelse i Dragør, mange gange bedre end en teltlejr, men placeret langt fra almindelig beboelse, bliver næppe heller midlertidig, uanset hvad stat og kommune måtte håbe på.

Vi tror, vi har set på noget, som også vil stå der om ti år – lige så længe som nogle af flygtningene, vi talte med i december, har boet i fx Kongelunden – og sikkert længere. Der er heller ingen tvivl om, at omfanget af steder, som nyop- føres eller omformes til at huse flygtninge, vil øges, og at disse nye steder højst sandsynligt vil blive permanent midlertidige.

I håbet om, at det går frem- og opad med de rammer, som Danmark sætter om flygtninge, opstår muligheden for en hårdt tiltrængt faglig diskussion om, hvordan vi skal bo og leve sammen i fremtiden.

Gå mere ind i den sag, kære arkitekter! – som også Jørgen Eskemose og Peder Duelund Mortensen på redaktionens anmodning lægger op til i dette nummer af Arkitekten. Med de mange nye borgere i Danmark følger behovet for at skabe nye boformer overalt i landet. Vi skuer ud over et tæppe af kom- mercialiseret og ordinært boligbyggeri og en stigende segregering af byerne, hvor boligpriserne igen stiger til vejrs med raketfart. I landzonerne står masser at tomme huse...

Der er mange elementer involveret i dét spil, politik, økonomi, planlægning, fordomme, moral, velfærd. Arkitekterne har både kompetencer og indflydelse og dermed også et ansvar. Får vi en ny boligbevægelse?

Af Martin Keiding.

Tilføj kommentar

Filtered html

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <div> <span> <table> <tr> <td> <tbody> <thead> <th> <ul> <li> <iframe> <img> <hr>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.