Arkitekten # 7 2013

Dobbelt fokus

Publiceret af Henrik Schafranek torsdag jul 4, 2013 klokken 10:25

Hvordan skal vi forholde os arkitektonisk til det vildtvoksende transportfletværk mellem industrier og nye udstykninger, og hvad siger landskabsarkitektoniske teorier om udkantsområdernes igangværende fysiske transformation?

Forskere, forslagsstillere og filantroper arbejder med disse ting, men et skarpere fokus på mere teoretiske og operative udspil om det arkitektoniske samspil mellem rummet og rummets konstruktioner ville være kvalificerende for den løbende diskussion om udviklingen i by og land. Behavioristiske byrumsanalyser har skabt bedre pladser og opholdsmuligheder for mennesker, men bør suppleres eller udvides for at kunne tackle disse problemstillinger.

Siden Aldo Rossis banebrydende „The Architecture of the City” fra 1966 har verdens byer ændret sig radikalt, og nydannede begreber som fx bæredygtighed og brugerinddragelse og langt mere indgribende markedskræfter stiller krav om ny tænkning, der ikke kun tager sit udgangspunkt i den klassiske by.

Selve arbejdet med at holde dobbelt fokus på bygningens arkitektur samtidig med studiet af byens plan, som er det essentielle hos Rossi, er derimod evigtgyldigt, men desværre ikke en yndet disciplin i 2013. I dette nummer af Arkitekten fokuserer vi på et sæt af muligheder for revitalisering af landdistrikterne, hvis udspring er de eksisterende arkitektoniske og landskabsmæssige kvaliteter.

Anledningen er den netop vedtagne lov om fleksboliger, som kan ophæve krav om bosætningspligt i gamle rønner og gøre dem til nye ferieboliger.
Det er ganske håndgribeligt og nærværende og bør kunne danne basis for flere feltstudier og arkitekturteorier om, hvordan vi skal forstå os selv og handle – det ene øjeblik klaustrofobisk infiltrerede i byens mycelium, det næste vandrende i forladte småbyer ude på landet. mk

Tilføj kommentar

Filtered html

  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <div> <span> <table> <tr> <td> <tbody> <thead> <th> <ul> <li> <iframe> <img> <hr>
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.