Forskningsbøger

18

Forskningsbøger

Autoritetslisten

Arkitektens Forlag er på Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetsliste og indgår dermed i den bibliometriske forskningsindikator.

Forskere indenfor planlægning , byudvikling, landskabsarkitektur, arkitektur, design og byggeteknik vil derfor kunne opnå udgivelse og distribution af forskningsprojekter på Arkitektens Forlag for så vidt, at der gennem finansiel støtte sikres et holdbart økonomisk grundlag.

Bedømmelse

I forbindelse med en eventuel udgivelse foretager Forlaget først en overordnet redaktionel vurdering af projektets relevans.

I et videre forløb tilbydes redaktionel sparring, og fagfællebedømmelse af manus efter Forsknings- og innovationsstyrelsens retningslinjer.    

Mindst én bedømmer skal være ekstern i forhold til Forlag og forfatter. Selv om styrelsen ikke stiller krav om hvorvidt bedømmer skal være kendt eller anonym, tilstræber Arkitektens Forlag en blind-peer-review proces med en eller to bedømmere som iht. styrelsens krav har forskningskompetence på ph.d. - niveau. 

Økonomi

Forudsætningen for udgivelsen er at forskningsprojektets forfatter, med en anbefaling og kalkule udarbejdet af Arkitektens Forlag, ansøger fonde m.m. om finansiel støtte til dækning af det tilskudsbehov som Forlaget regner sig frem til i den specifikke sammenhæng.

Om Arkitektens Forlag

Arkitektens Forlag har udgivet hundredvis af fagbøger af høj kvalitet herunder international anerkendte standardværker om fx. C.F Hansen, Dansk Havekunst, Arne Jacobsen, Rummets Arkitektur-Arkitekturens Rum, Møbler med Mening, Japanisme på dansk, samt senest monografien om M.G. Bindesbøll der blev optaget som doktordisputats i 2014. 

Arkitektens Forlag udgiver endvidere NORDIC journal of Architecture - et peer-reviewed forsknings tidsskrift der udgives i samarbejde med de nordiske arkitekt- og design skoler. 

Arkitektens Forlag distribuerer bøger over hele verden og sælger blandt andet via egen webshop.