Writers archive

Leder

Publiceret af Tom Hermansen onsdag apr 24, 2013 klokken 13:07

Hvis ikke man på forhånd kendte det videre forløb, kunne det forrige nummer af Arkitektur DK ikke være sluttet med en bedre cliffhanger end tidslinjens sidste informationer om byggerentens, olieprisernes og arbejdsløshedens himmelflugt akkompagneret af Thatchers erklæring om at der ikke findes et samfund. Det gik hårdt ud over arkitekterne og arkitekturen, som var præget og plaget af, at der i lang tid kun blev bygget meget, meget lidt, og det blev 10 lange år, inden der kom gang i 90‘erne.

Åbenhed

Publiceret af Tom Hermansen onsdag apr 24, 2013 klokken 12:43

I dette nummer af Arkitekten ser vi på ny dansk arkitektur. 
Vi folder udvalgte realiserede bygninger ud i tegninger og fotografier og føjer kommentarer til. Det er vores agt at gøre det til en tilbagevendende begivenhed.

Forår

Publiceret af Tom Hermansen onsdag apr 24, 2013 klokken 10:42

’Nordvest’ er titlen på Michael Noers nye film. Og, siger han selv, det angiver ikke bare navnet på den bydel med blakket omdømme i København, hvor handlingen udspilles, men det henviser også til kompassets retningsangivelser mod verdenshjørnerne. Altså som fingerpeg til eftertanke: har eller tænker filmens hovedpersoner på at få en retning med deres liv? På samme måde kan ’forår’ ganske enkelt forstås som angivelse af en af de fire årstider (nu er det jo langt om længe blevet forår), men også mere; som grøde, nybrud, livsstadie, muligheder.

Noget man bruger

Publiceret af Tom Hermansen onsdag apr 3, 2013 klokken 10:31

Kulturministeriet barsler med en ny arkitekturpolitik, forhåbentlig i år, og Transportministeriet vil investere 27,5 mia. i forbedringer af jernbanenettet. Begge dele er meget positive – og byggepolitisk sammenhængende.
Et kardinalpunkt i regeringens investeringsplaner er eksempelvis en ny jernbanebro til 4 mia. kroner over Vejle Fjord.
Selv om den nye bro nok bygges en del længere østpå i forbindelse med udretningen af linjeføringen, er der noget at leve op til.

LANDSKABSARKITEKTER, KLIMA OG REGNVAND

Publiceret af Tom Hermansen onsdag mar 20, 2013 klokken 16:44

Landskabsarkitekter spiller en afgørende rolle, når det handler om at klimasikre byen. Det er landskabsarkitekter, der udformer byens rum, tænker i helheder, gør det konkrete kreativt, og som i øvrigt altid har arbejdet med at få vand til at løbe de ’rigtige ’ steder hen. 

Tid til forandring

Publiceret af Tom Hermansen onsdag mar 13, 2013 klokken 10:12

Konkurrenceprogrammer trænger til en slankekur. Både hvad angår omfang, detaljering, vægtningskriterier og sprog. Vi diskuterede det i Arkitekten 2-2013 og fortsætter her.

Arkitektur DK # 1 2013

Publiceret af Tom Hermansen onsdag feb 13, 2013 klokken 13:18

I år er det 100 år siden, den internationale organisation for planlægnings-, by- og boligspørgsmål, IFHP (International Federation for Housing and Planning), stiftedes. Det markeres i London til juni med en stor kongres og året igennem med en række andre aktiviteter. Vi markerer det med denne udgivelse af Arkitektur DK, som er kendetegnet ved hverken at have et særskilt fokus på arkitektur eller Danmark som sådan.

Finske landskaber

Publiceret af Tom Hermansen onsdag feb 13, 2013 klokken 10:34

Redaktionsudvalget var i eftersommeren 2012 på studietur i Helsinki og omegn. Hensigten var at få indblik i den omfattende byudvikling, der netop nu tager fart i hovedstaden, men også at udvide kendskabet til og fornemmelsen for finsk landskabsarkitektur. Og med en fælles skandinavisk indsats er det så blevet til dette udvidede nummer af LANDSKAB.

Angst æder arkitekturen op

Publiceret af Tom Hermansen tirsdag jan 29, 2013 klokken 10:28

Et overdetaljeret konkurrenceprogram er en brugsvejledning, som man skyder ind mellem en bygherre og en arkitekt, når de ikke kan eller må få fat i hinanden.

Pages