Writers archive

På hjørnet af Nørre Søgade og Åboulevarden er en vældig skulptur blevet opstillet. Den stirrer ufravendt på Vestersøhus. Det er der god grund til. Vestersøhus er et imponerende og cool værk af Kai Fisker. En stor hyldest til det moderne, menneskelige liv. Ikke en kold corbusiersk modernisme, men en skandinavisk Wohnmaschine, som sætter en varm ramme om et moderne liv.

Morten Stræde

Lige siden havnen blev lukket for tung, kommerciel skibstrafik, er havneløbet mere og mere blevet et rekreativt område på linie med byens parker og promenaderne omkring søerne.

Morten Stræde
Det er i hvert fald tydeligt for denne blogger, at Manhattan mister noget af sin karakter og dynamik når caffelatten breder sig. Det ved den skabende undergrund i New York godt.
Morten Stræde
Det synes at være en uomtvistelig kendsgerning, at byerne over hele kloden skal "blødgøres", så de i stigende grad imødekommer fritidslivets krav om rekreative aktiviteter, fravær af støj, og minimering af trafikale pres. Også i den hårde New York.
Morten Stræde

Så er jeg færdig med at træde op på nationalscenen i Benjamin Koppels "Kunstclash". Det var sjovt at være med til, omend det også var en temmelig skræmmende oplevelse at stå på scenen med 7 cue-cards som det eneste at støtte sig til. Læs mere om KunstClash her. Disse er de ord, jeg skrev til forestillingen og fremsagde på scenen:

 

 

6 Observationer om KUNSTENS GRUNDLAG

Morten Stræde

 

Fra den anden side af bordet bliver billedkunstens felt åbnet for arkitekten, i og med den kunstneriske diskurs bliver næsten identisk med den arkitektoniske. Derfor bliver kunsten nemt usynlig, så arkitekten selv kan føle sig i stand til at tegne og udføre det værk, som centralt placeret i det arkitektoniske udtryk, egentlig skulle sætte den arkitektoniske ramme i relief ved at tilføre denne ramme en  ny synsvinkel. 

Morten Stræde
Og lige med et er der ikke særlig langt fra kunst til design. Grænsen blødes op og forsvinder måske til sidst.
Morten Stræde

Billedkunstens centrale placering i det offentlige rum er et særkende for arbejdet med byrumsprojekter i Danmark. På disse breddegradder er det offentlige rum ofte overgivet til en skønsom blanding af arkitekter, landskabsarkitekter og billedkunstnere. Det er en fornem tradition, som giver mulighed for helt særegne offentlige rum. Og særlige samspil mellem arkitektur, landskabsarkitektur og billedkunst. Forudsætningen herfor er samarbejde.

Morten Stræde

Det er ikke fordi den asiatiske metropol er blottet for æstetiske tilbud. Der er rigeligt med æstetiske udmeldinger i byrummet. Men alle udtryk er knyttet til konsum, til enkeltvarer og til den enkelte person. Overalt i byens rum er man leveringsdygtig i ethvert europæisk designobjekt, fra Balenciaga-tasker til Eames-stole. Fra gadesælgerens kopivarer til etagen i indkøbscentret hvor man kan gå ind fra gaden og købe sig en Ferrari eller en Lamborghini.

Morten Stræde

Selvom Bangkok rummer 15 millioner mennesker og en mellemlang historie, er byen udtømt oplevelsemæssigt på to-tre dage, hvis man da ikke har en særlig forkærlighed for forbrugsgoder. Man finder ikke så mange lag af historie i byens rum. Måske er det fordi de historiske byrum og -bygninger i Thailand var bygget af træ før i tiden, og derfor er forsvundet, at det historiske spiller så tilbagetrukket en rolle.

Morten Stræde

Pages