Writers archive

For hovedstadsområdets vedkommende alene er der omtrent 500.000 kvadratmeter ledige kontorarealer lige nu.1 De er dyre at have liggende, og visse investorer konverterer den ældre del af kontormassen til boliger, men næppe for fattige studerende. Ifølge en kortlægning af tomme offentlige bygninger udført af Udlændige- og Integrationsministeriet2 er der pr. november 2016 et samlet bygningsareal på omkring 415.000 kvadratmeter til rådighed, med daginstitutioner, skoler og gymnasier som de mest dominerende bygningstyper.

Martin Keiding

Det går fint med film, musik, billedkunst og litteratur, men når det drejer sig om rammerne om menneskers liv, er der ikke mange stemmer, som blander sig i debatten. Ud over avismediernes professionelle anmeldere, som er uhyre vigtige, men fåtallige, synes vi, at arkitektfagets egne folk godt kunne blande sig lidt mere i debatten. Gerne i dette blad, hvor vi med nærværende udgivelse introducerer vores kritiske klummer fordelt hen over året og forfattet af en række redaktionelt inviterede skribenter fra forskellige dele af Danmark.

Martin Keiding
Ordet ‘kritisk’ er valgt med omhu, fordi der er behov for, at
vi kontinuerligt forholder os debatterende og spørgende til de mekanismer, som
bestemmer, hvordan byer indrettes og udvikles. Hvad angår resultaterne, er der også
grund til diskussion – for det er jo en måde at blive bedre og klogere på til næste gang.
Nordhavn, som man kan se den lige nu i november/december, er efter min opfattelse
et udtryk for, at faglig debat og kritik er med til at forbedre det byggede miljø.
Martin Keiding

Den med kontrollen er velkendt, men måske nærmer vi os et niveau, hvor der er tale om tvang i forhold til normeringen af arkitekt- og designskolerne og til udformningen af vores fysiske omgivelser; tvang fra politikere, embedsmænd, jurister, ejendomsmæglere og investorer.

Martin Keiding
Pointen med konkurrencer er i de fleste tilfælde, at problemstillingen uddybes.
Martin Keiding

Den slags var der ikke meget af i 1971 (ud over i Thy-lejren), da slumstormere brød gennem hegnet til Bådsmandsstrædes Kaserne og grundlagde Fristaden. 

Men i 2016 er vi alle blevet en slags hipster-christianitter. Måske ikke så underligt, for som Merete Ahnfeldt-Mollerup skrev for 12 år siden i bogen Learning from Christiania (Arkitektens Forlag, 2004) og præcist indfældede Fristaden i romantikkens kulturhistorie; “Christiania er ikke bare en del af hele Danmark, bydelen er især en del af det borgerlige, kultiverede og æstetisk sofistikerede Danmark.” 

Martin Keiding
Mange andre bygninger går snart ‘i jorden’, og om nogle få år vil det gamle bryggeri på Valby Bakke ikke være til at kende igen. 
De to kompromisløse mæcener J.C.
Martin Keiding

Fortsat mulighed for 25% alment i boligsektoren, ingen hypermarkeder, mindre bureaukrati, bedre muligheder for genanvendelse af tomme huse til nye formål m.m. I aftalen gives der også mulighed for udlæg af nye områder med op til 6000 sommerhuse inden for den eksisterende kystnærhedszone.

Martin Keiding

Det kunne sikkert have været værre. Men hvorfor er det ikke meget bedre? Egentlig! Sangen om nyuddannede arkitekter, der intet ‘kan’, når de kommer ud på de benhårde tegnestuer, har lydt, siden ruder konge var knægt, og man må spørge: Skulle et dårligt arkitekturprojekt kunne forklares med, at partnerne i firma X sådan lige havde overladt ansvaret for at tegne og opføre fx 10.000 kubikmeter Y til en nyudklækket arkitekt, og at det var derfor, det blev så åndløst og kedsommeligt? 

Martin Keiding

Pages