Writers archive

Hurra for Brülé

Publiceret af Henrik Schafranek fredag jul 4, 2014 klokken 10:52

Tidsskriftet Monocle præmierer åbenbart storbyer efter gentrificeringsgraden, og man kan da næsten blive helt irriteret over det kække, selvfede, cyklisthypede, hipster-glade, fordomsfrihedselskende øko-billede, som redaktøren Tyler Brûlé nu for tredje gang maler af København. Er der for pokker ikke andre byer og andre byliv, som kan få en 1.præmie for en gangs skyld? Lidt ingenting, en stille gade, et søvnigt kvarter, en langsomhed?!

En anden verden

Publiceret af Henrik Schafranek onsdag jun 11, 2014 klokken 10:30

   Fredningen af Assistens Kirkegård i København bør føre til selvransagelse i kommunen.

BÆREDYGTIGE LANDSKABER OG BYRUM FOR MENNESKER

Publiceret af Henrik Schafranek onsdag apr 30, 2014 klokken 10:28

27. februar 2014 lancerede regeringen en ny National Arkitekturpolitik. Dansk Landskabsarkitektforening (DL) har bidraget med cases og illustrationer. DL har herudover haft en tæt og god dialog med Kulturstyrelsen gennem udviklingen af Arkitekturpolitikken og dermed sikret standen sin gren af arkitekturen i den nye politik.

Sammentænkning

Publiceret af Henrik Schafranek tirsdag apr 29, 2014 klokken 10:33

Lige nu peges der på hypermarkeder og på nye enfamiliehuse spredt rundt mellem ruinerne af nedrevne landsbyer som midler til at redde de danske landdistrikter. Det er en flov vision.
   Bebyggelsesregulerende lovgivning har fungeret i Danmark i mange hundrede år og præger både landskaber og byer. På sin vis har det altid drejet sig om øget komfort for flest mulige mennesker. Bedre offentlig transport, bredere veje. hurtigere forbindelser, nemmere indkøbsmuligheder, billigere varer, bedre, større, mere velisolerede boliger osv.

Altid!

Publiceret af Henrik Schafranek tirsdag apr 1, 2014 klokken 10:36

Regeringens arkitekturpolitik rummer blandt andet en oversigt over initiativer, som for en dels vedkommende har været under realisering et stykke tid, i samarbejde med bl.a. Realdania, Akademisk Arkitektforening, Dansk Arkitektur Center, arkitektskolerne, kommunerne m.fl.
Vi er allerede dygtige, kan man sige, og æren tilfalder de nævnte parter samt de kvinder og mænd i embedsværket, som under skiftende ministre og regeringer har været med til at modtage, udvikle og samle projekterne.

Temanummer om Ísland

Publiceret af Henrik Schafranek fredag mar 28, 2014 klokken 14:11

For præcis 10 år siden udkom et dobbeltnummer om Island, LANDSKAB 3/4-2004. Det var en slags guide til islandsk landskabsarkitektur og havekunst. Temanummeret om Ísland i 2014 fokuserer i højere grad på Íslands utrolige natur og varierede landskaber. Efter askesky og økonomisk nedtur besøges landet nu af en stadig hastigt stigende strøm af turister, og det er ikke helt uproblematisk. De store turistmængder giver slitage i naturen og afføder hurtigt krav om nye veje, store busparkeringspladser, informationscentre og andet nybyggeri.

Lex Aarhus

Publiceret af Henrik Schafranek onsdag mar 12, 2014 klokken 11:44

Det offentlige vil bygge en ny arkitektskole i Aarhus. Men i stedet for at vise verden, hvilken bygningskultur vi er rundet af, har man planer om at opføre byggeriet i totalentreprise.

Formanden for Akademiraadet, Johnny Svendborg, har i protest sendt et åbent brev til klima-, energi,- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen, til uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen samt til Bygningsstyrelsens direktør Carsten Jarlov (se side 10).
En række af landets førende arkitekter har sendt et lignende brev til Jarlov.

SKOVPLANTNINGER I BYOMRÅDER

Publiceret af Henrik Schafranek fredag feb 14, 2014 klokken 10:29

Et gennemgående træk i dette nummer er fornemmelsen for vækstlighed, trangen til at arbejde med vækster samt forholdet mellem det naturprægede og det landskabsarkitektonisk strikt styrede. Da Ib Asger Olsen tilbage i 1970’erne af det daværende Statens Byggeforskningsinstitut, SBI, fik til opgave at skrive Skovplantninger i byområder – betydning, planlægning, etablering, havde han næppe forestillet sig, at det skulle blive en næsten legendarisk publikation, og at den ville blive fremhævet gang på gang her i 2014.

Liberating Libraries

Publiceret af Henrik Schafranek tirsdag feb 4, 2014 klokken 10:16

Afbrænding af bøger har altid været et tragisk symbol på undertrykkelse, og under det arabiske oprør og opstanden i Egypten fremtrådte den menneskekæde, der blev dannet rundt om Bibliotheca Alexandrina for at beskytte bygningen og indholdet fra optøjerne, som et af de stærkeste symboler på folkelig kamp for frihed og demokrati. Denne kamp for at beskytte fri information er dog ikke begrænset til spirende demokratier. I en tidsalder præget af digitalisering og budgetnedskæringer er der opstået en bredere dyst for at beskytte biblioteker fra opløsning og tankeløs destruktion.

Slip kritikken fri!

Publiceret af Henrik Schafranek mandag feb 3, 2014 klokken 12:59

3. sæson af DR Ks Arkitektens Hjem holder fint skansen og gør arkitekters arbejde nærværende og forståeligt inden for konceptets romantiserende rammer.

Men hvad med kritikken?
Hvis der er nogen, der er kritiske over for det, der foregår i faget og ude i verden, så er det arkitekter!
Ikke at der ikke brokkes igennem generelt i dette land og i andre fag, men arkitekter er skolet i en værdibaseret kultur, de er simpelt hen trænet som jægersoldater i kritik!
Uden kritisk sans kan man overhovedet ikke blive eller være arkitekt.

Eller kan man?

Pages