Writers archive

Tale tager tid. Samtale med Steen Høyer

Publiceret af Helene Helligsøe lørdag feb 11, 2017 klokken 11:57

”Ting tager tid – tid tager ting”, skrev Steen engang i Arkitektskolens Årsskrift. Få ord, som siger alt og lidt til. Steen er som den dovne og dermed dygtige matematiker, der undlader alle mellemregningerne og går direkte efter målet. En mand, der aldrig går den omvej, vi andre forvilder os ud ad. Men Steen er nok lidt svær at forstå, som matematikere ofte er, selv om han taler langsomt. Og meget. Det skal handle om kommunikation, om at tale sammen og skabe fælles fortællinger.

At lægge et gulv af høvlspåner

Nordisk kongres 2016

Publiceret af Helene Helligsøe lørdag dec 17, 2016 klokken 09:39

Introduktion i Københavns Roklub 16. september 2016 ved DL’s 85 års jubilæum ved Susanne Renée Grunkin, formand for Danske Landskabsarkitekter

Vi er glade for at se jer alle sammen: medlemmer og venner af foreningen Danske Landskabsarkitekter er kommet fra nær og fjern. Vi står her i Københavns Havn en frisk morgen – lige midt i Danmarks hovedstad. 

Elegier

Publiceret af Helene Helligsøe lørdag nov 19, 2016 klokken 09:15

Et tilbageblik på klummer og ledere her og der bekræfter, at det oftest er melankolske klagesange, løftede pegefingre, bekymring for aktuelle projekter, advarsler mod at gøre dette og hint eller harcelering over manglende sans for kulturværdier. Grædekor, simpelthen. Det lyder nedslående og måske også en anelse misantropisk. Og måske vender både læsere og magthavere det døve øre til, selv om målet at tage vare på værdier.

Landskaberne omkring boligbebyggelser

Publiceret af Helene Helligsøe søndag okt 16, 2016 klokken 17:38

I tiden efter anden verdenskrig voksede Danmarks og ikke mindst Københavns befolkning som aldrig før. Der skulle drastiske midler til for at undgå bolignød og desuden sikre den stigende boligstandard, som alle forventede i den begyndende højkonjunktur. Først tog boligbyggeriet fart; i slipstrømmen fulgte talrige andre opgaver med friarealer omkring folkeskoler, gymnasier, universiteter, efteruddannelses-, omsorgs- og kulturinstitutioner samt kirkegårde. Havearkitekternes virkefelt ekspanderede dermed voldsomt og med opgaver i en langt større skala end før.

Fra A til B

Publiceret af Helene Helligsøe torsdag sep 1, 2016 klokken 20:38

I de senere år er parken som grønt element, som led i bybygning og byomdannelse eller sundheds- og bevægelsessatsning kommet i fokus igen. I flæng kan nævnes københavnske parkstrøg som Havneparken, Havnegade, Sønder Boulevard, Nørrebroparken og Prags Boulevard, Brovaktarparken i Stockholm samt Storøya og Nansenparken på Fornebu og den store Groruddal-satsning i Oslo.

Blåt og eventyrligt

Publiceret af Helene Helligsøe søndag jun 19, 2016 klokken 09:09

I Norden er der en lang og god tradition for samarbejde mellem landskabsarkitektforeningerne i Finland, Island, Norge, Sverige og Danmark. Årligt holdes nordiske bestyrelsesmøder, og stort set hvert andet år er der siden 1930’erne afholdt nordiske kongresser.

Bittersød

Publiceret af Helene Helligsøe torsdag maj 5, 2016 klokken 18:38

Bittersød, et sjældent anvendt ord. Landskabsarkitekter kender det mest fra plantenavnet bittersød natskygge. Eller man kommer til at tænke på smagen af den orange pomeransmarmelade, der skal koges i januar.

Men det er også titlen på et godt, omend lidt bedaget interview fra 1953 (se s. A34). Bladet havde dengang en redaktionssekretær, havearkitekt Ursula Hansen, og da Georg Georgsen, lektor ved Landbohøjskolen, og C.Th. Sørensen, lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole, med få måneders mellemrum fyldte 60 år lavede hun et dobbeltinterview med de to: ’Vor bittersøde gerning’.

VAUX-LE-VICOMTE – OG HAVEKUNSTEN

Publiceret af Helene Helligsøe tirsdag apr 19, 2016 klokken 18:49

Hvad skal vi med havekunsten? Og hvad kan landskabsarkitekter bruge havekunsten til? Redaktionsudvalget ville undersøge dette og satte kurs mod Frankrig, hvor vi fra nærmeste by, Melun, i to dage ville gennemtrave 1660-talsbarokhaven Vaux-le-Vicomte. Gennem byen Melun (50 km sydøst for Paris) løber Seinen. Vaux-le-Vicomtes vandløb Ru Bobée og Ru Anqueuil (=Ru d’Ancoeuil) løber hertil. For at forstå landskab og terræn gik vi derfor de små 6 km langs Ru Anqueuil mod øst ud til haven, der ligger i et landligt område.

Publiceret af Helene Helligsøe tirsdag jan 19, 2016 klokken 13:42

EN NY BOLIGBEVÆGELSE?

Redaktionen har i december 2015 besøgt nogle få af de steder, hvor flygtninge henvises til at bo i Danmark, og fotograferet, hvad vi så – og måtte se. Resultatet kan du studere i dette nummers tema.

Teltlejre har vi set billeder nok af i medierne, det er under lavmålet og må bero på en misforståelse. Center Sandholm og Center Kongelunden forsvinder til gengæld ikke lige med det samme.

Mangfoldighed

Publiceret af Helene Helligsøe fredag jan 1, 2016 klokken 08:18

Diversitet – mangfoldighed – var sammen med vitalitet og skala ord, der blev gentaget igen og igen, når prof. J. Palle Schmidt ville forklare sine studerende eller bygherrer, hvad han sigtede mod i sine plantninger. Planters herlighedsværdi, talte han tit om. Og han komponerede plantninger, der med hurtighed i tilvæksten kunne vise forandring og dynamik og demonstrere livsprocessen: opvækst, modning, forfald.

Pages