Writers archive

Primary to being involved with a specific building project, the Israel/Palestine group was founded on an interest in the area as a site of extreme spatial conflicts. The conflict is rich in examples of the role architecture, planning and spatial practices have in implementing policies that become part of occupational strategies, conduction of warfare and legal restrictions that affect lives, communities and possible outcomes of the conflict.

Arkitekter Uden Grænser

Syrien-gruppen i Arkitekter Uden Grænser har i et års tid afsøgt og diskuteret de udfordringer Syrien står i idag - og ikke mindst overfor i fremtiden, både sammen med søstergruppen i Syriens hovedstad Damaskus og Department of Human Settlements på KADK.

Arkitekter Uden Grænser

De norske kuratorer fra Nasjonalmusset i Norge har døbt udstillingen ‘FORMS OF FREEDOM: African Independence and Nordic Models’. Det er de nordiske arkitekters indsats i 1960‘erne og 1970‘erne, der er i fokus - og arven efter dem.

Arkitekter Uden Grænser

Afrika er ikke et hyppigt emne blandt danske arkitekter. I disse år blæser nye vinde over kontinentet, og det ser ud til, at den internationale arkitektscene begynder at få øjnene op for især de urbane områder, der vokser med lynets hast. 

Denne post er den første af en række korte inspirationsindlæg til andedammen, der handler om udstillinger, projekter og selvfølgelig arkitektur med fokus på det afrikanske kontinent. Vi starter med Adjayes researchprojekt, som er et glimerende grundlag for denne føljeton.

Arkitekter Uden Grænser

ASF-INT er en bred paraply, der en spænder vidt over de enkelte medlemslandes forskelligartede projekter. Metoder, processer og fokus er vidt forskellige og afspejler det enkelte lands autonomi under den internationale organisation. En organisation, der nok snarere kan defineres som et netværk af ligesindede byggefaglige på seks kontinenter. 

Arkitekter Uden Grænser

Inari Virkkala joined Architecture for Humanity between November 2013 to January 2014. She worked at the headquarters in San Francisco, as part of the development team of the Chapters, by drafting a development plan for the 60 volunteering chapters of Architecture for Humanity.

Arkitekter Uden Grænser

"Hvorfor skal de fattigste mennesker ikke bo skønt? Hvorfor skal de ikke have huse, som har en særlig værdi? Netop de bør bo i bygninger, som de kan være stolte af, bygninger som er noget særligt."

Arkitekter Uden Grænser

Vi forventer her at præsentere et blandet materiale, der stiller spørgsmålstegn og vækker tan-ker, oplyser, fordyber og perspektiverer, som afspejler medlemmernes aktiviteter og inte-resser indenfor organisationens emnefelt.

Dette første indlæg skrives af Tyra Lea Amdisen Dokkedahl og Frida Sophie Vang Peter-sen, der har været Arkitekter Uden Grænser’s redaktører på bogen Developing Architecture, Learning From Sierra Leone. Bogen udgives i anledning af organisationens 5 års jubilæum, og er netop blevet tildelt Arkitektforeningen Københavns pris Årets Lille Arne.

Arkitekter Uden Grænser