ULVELAND FILMPREMIERE

ULVELAND FILMPREMIERE

Blandt 76 indsendte forslag vinder TREDJE NATUR kunstfondens åbne filmkonkurrence. Nu udkommer kortfilmen ULVELAND, der tematiser samfundets balanceakt imellem daglig- og dommedag, imellem dødelig klimaalvor og den grænseløse befolkningstilvækst. Kan vi overhovedet nå at udøve katastrofeterapi inden vi synker i havet?

VELKOMMEN TIL ULVELAND!
Når både politikere, embedsmænd og erhvervsliv har fejlet i omstillingen til det nye verdensbilledes realiteter, vendes blikket håbefuldt mod arkitektstanden. Arkitekterne skal igen genopfinde sig selv, steppe op i samfundets fødekæde og indtage pladsen som de visionære vækstkvæg verden hungrer efter. Velkommen til Ulveland!

Mennesket befinder sig i disse år i et absurd spændingsfelt. Et spændingsfelt udgjort af den nært forstående klimadommedag og den enkeltes konkrete hverdag, hvor madpakker skal smøres, børn hentes og arbejdet passes. Samfundet fejrer nye oliefund i Nordsøen, mens klimaforandringerne sammenlignes med en asteroide på kollisionskurs med Jorden. Lortet hænger sammen og oksebøffen er direkte skyld i katastrofale skovrydninger i Sydamerika. Spændingsfeltets absurditet kulminerer i et kollektivt reaktionsmønster, der spænder fra panik, over handlingslammelse til frivol kampkonsum: “Ulven kommer!” råber de, men indtil videre har de jo kun set den i Thy. Lad os nyde livet mens vi kan!

Filmen tematiserer arkitektens balanceakt imellem daglig- og dommedag, imellem dødelig klimaalvor og den grænseløse befolkningstilvækst. Arkitekten skal skabe fysiske omgivelser, der formidler verdens store udfordringer og realiteter på en måde, der mobiliserer indsigt, handling, forandringsvillighed og, ikke mindst, optimisme. Alt dette uden at hverken det holistiske overblik eller individets konkrete hverdag tabes af syne. Arkitekten skal udøve katastrofeterapi!

KAN VI TEGNE ET NYT LAND?

Blandt 76 indsendte forslag vandt arkitektkontoret TREDJE NATUR Statens Kunstfonds åbne filmkonkurrence ’Kan vi tegne et nyt land?’.

Den netop afgåede formand for Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg Lars Juel Thiis siger om filmkonkurrencen:

”Danmarks fysik ændrer sig radikalt og vil føre til forandringer med hensyn til, hvordan vi udvikler og oplever vores byer og landskaber. Det er forandringer, der angår klimaet, affolkningen af landdistrikterne, migrationen mod de urbane centre og de nye infrastrukturelle korridorer. Forandringerne kalder på nytænkning, handlekraft og politisk vovemod. Med konkurrencen ønsker vi at vise, hvordan den arkitektoniske tænkning kan bidrage til løsningen af Danmarks fremtidige udfordringer og dermed være til inspiration for den fremtidige arkitekturpolitik.”

Til konkurrenceprogrammet har 13 markante samfundsdebattører hver skrevet et essay, der kommenterer den forvandling, Danmark står over for, bl.a.: Tor Nørretranders, Rune Lykkeberg, Carsten Thau og Jens Kvorning. 

 

Fra Dommerkomiteens betænkning:

”Intentionen bag konkurrencen forløses på overbevisende og overraskende vis i forslaget ”Ulveland”. Her møder man arkitekten i en åben diskussion med meningsdannere, eksperter, politikere og fagfæller, samt en ulv, som sikrer den fornødne selvkritiske stillingtagen. Storyboardet er forslagets styrke til sammenligning med størstedelen af de øvrige konkurrenceforslag, hvor fokus har ligget i formuleringen af manifest og synopsis. I ”Ulveland” er vi allerede ført ind i filmens virkemidler, og man underholdes, undres, og lærer. Det er denne åbne diskussionsform, som er forslagets rygrad og styrke, det er her, man forstår arkitektens dilemmaer og reelle virkelighed, når arkitekten prøver at løse temaer som by fortætning, vandstandsstigninger, ghettodannelser osv. ”Ulveland” formår at beskrive arkitektens rolle som problemknuser for en række større samfundsmæssige udfordringer via en umiddelbar og interessant formidling, og hermed opfyldes konkurrenceprogrammet vigtigste intention sublimt.”

 

OM FILMEN

Filmen tematiserer arkitektens balanceakt imellem daglig- og dommedag og formidles gennem en temmelig usentimental form, der konstant zoomer ind og ud mellem det nære hverdagsliv og helt nye danmarkskort. I et mash-up imellem eksperter, den velmenende arkitekt og den utæmmede ulv, præsenterer filmen utopiske debatlande som Dæmningsland, Energiland, Mellemkødsland, Krølfedtsland og Fortætningsland. Alle søger de at anvise bærende - og blærede - frem for brændende platforme i udviklingen af Danmarks fremtid.

Produceret af Green Copenhagen for TREDJE NATUR • Produktion Redeye Film ApS • Manus og instruktion Mikkel Blaabjerg Poulsen • Paphovede Jens Sætter Lassen • Ulv Bjarne Henriksen • Andre stemmer Kevin C. Koch, Sune Lykke Albinus, Mikkel Blaabjerg Poulsen • Animation Henrik Bach Christensen, Kristo er Tait, Mikkel Aabenhus, Sloth Benjamin Agersted • Komponist Martin Hviid • Lyd Kevin C. Koch • Tak til Kunstfondens Arkitekturudvalg og alle hos TREDJE NATUR.

- Læs mere om konkurrencen

 

OM TREDJE NATUR

TREDJE NATUR står blandt andet bag projekter som Københavns første klimakvarter på Østerbro, skybrudsplan for Indre By, Grøn Klimatilpasning af hele København og 5 våde drømme for Københavns havn.

Læs mere om TREDJE NATUR

Flemming Rafn Thomsen, Partner i TREDJE NATUR | 4093 4309, frt@tredjenatur.dk

Ole Schrøder, Partner i TREDJE NATUR | 2510 4460, os@tredjenatur.dk

 

Rasmus Brønnum

Tilføj kommentar