Title

Category: Arkitektur DK

Leder

Publiceret af Tom Hermansen onsdag apr 24, 2013 klokken 13:07

Hvis ikke man på forhånd kendte det videre forløb, kunne det forrige nummer af Arkitektur DK ikke være sluttet med en bedre cliffhanger end tidslinjens sidste informationer om byggerentens, olieprisernes og arbejdsløshedens himmelflugt akkompagneret af Thatchers erklæring om at der ikke findes et samfund. Det gik hårdt ud over arkitekterne og arkitekturen, som var præget og plaget af, at der i lang tid kun blev bygget meget, meget lidt, og det blev 10 lange år, inden der kom gang i 90‘erne.

Mens vi venter på at quiz nr. 3 finder en vinder, er der tid til en hurtig og nem quiz nr. 4. Jeg kan sige med det samme, at det er ikke Dissing + Weitling, som er arkitekterne her, men 

hvor er vi, hvem er det, hvad er det, hvornår er det fra og hvorfor?

Der er et påskeæg for begavede kommentarer, arkitekturhistoriske udredninger og rigtige svar.

Jesper Pagh

Der findes ikke i dansk arkitektur idag strømninger eller kontraster, der kan sætte lidenskaberne i kog.

Det vil være fejlagtigt at tyde det derhen, at der er nået en afklaring overfor hvilken al kritik må forstumme. Det skyldes heller ikke offentlighedens manglende interesse for arkitekternes arbejder. For næppe nogensinde har der været skrevet mere om arkitektur end i disse år.

Jesper Pagh

Arkitektur DK # 1 2013

Publiceret af Tom Hermansen onsdag feb 13, 2013 klokken 13:18

I år er det 100 år siden, den internationale organisation for planlægnings-, by- og boligspørgsmål, IFHP (International Federation for Housing and Planning), stiftedes. Det markeres i London til juni med en stor kongres og året igennem med en række andre aktiviteter. Vi markerer det med denne udgivelse af Arkitektur DK, som er kendetegnet ved hverken at have et særskilt fokus på arkitektur eller Danmark som sådan.

Leder: Nye byrum i København II

Publiceret af Tom Hermansen tirsdag dec 18, 2012 klokken 14:45

De to interviews i dette nummer af Arkitektur DK repræsen­terer divergerende syn på byens offentlige rum. Arkitekten og byforskeren Jan Gehl er kendt for sin kamp for den menneskelige dimension i byplanlægningen og argumenterer i magasinets første interview for, at København via kløgtig strategisk planlægning har gjort byens rum til rekreative oaser, hvor vi færdes trygt, og hvor vi mødes og drikker kaffe.

Leder: Nye byrum København

Publiceret af Tom Hermansen mandag okt 22, 2012 klokken 12:57

I dette og i det kommende nummer af Arkitektur DK tager vi på besøg i Københavns nye byrum. Vi har sat os for at kortlægge den revitalisering af hovedstadens byrum, der har fundet sted gennem de seneste 10-15 år. Alt nyt er ikke med; vi præsenterer og skriver om de pladser og byrum, vi finder har størst betydning for byens selvforståelse og levede liv. 

Leder

Publiceret af Henrik Schafranek mandag apr 30, 2012 klokken 15:17

I dette, det andet og sidste af vores to numre om ‘den nye bølge’ eller det, vi også kalder ‘den pragmatiske vending’ i 00’ernes danske arkitektur, får de kritiske overvejelser og eftertanken mere plads.

Publiceret af Henrik Schafranek mandag apr 30, 2012 klokken 10:52

I det nye årtusindes første 10-år, 00’erne, blev dansk arkitektur udsat for nye energier, for nye måder at gå til arkitekturen på. Og det med så voldsom en kraft, at det er rimeligt at tale om en ny vending. Eller måske ligefrem en ny bølge, der skyllede ind over dansk arkitektur som en revitalisering.

Pages