Title

Category: Lars Nevald

Efter konkurrencen om en ny Enghave Station (vundet af Public Arkitekter) er turen kommet til en slags infill-byggeri på Carlsberg, hvor konkurrenceresultatet forelå den 17. april.

Opgaven var en bygning med 24 forskerboliger, og stedet afgrænses af den store fredede have ved Æresboligen mod vest, af Mineralvandsfabrikken (nu: Dansens Hus) mod nord og af De Hængende Haver mod syd. Bygningen skulle åbne sig mod haven og på samme tid udgøre et bymæssigt element i en fremtidig gade, Tap E Vej.

Valget faldt på et forslag fra Praksis Arkitekter.

Lars Nevald